Six Sigma Green Belt (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Tento kurz vás seznámí s pokročilými technikami procesní optimalizace pomocí metodik Lean a Six Sigma.

Six Sigma je metodologie zaměřená na zlepšení kvality procesů a snižování variability v produkci a službách, což může firmám pomoci dosáhnout vyšší efektivity a úspor nákladů.
Toto pětidenní školení by mělo poskytnout účastníkům dostatečné znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné absolvování certifikace Six Sigma Green Belt a pro aplikaci metodologie Six Sigma ve svém pracovním prostředí.
Struktura kurzu pokrývá celý cyklus zlepšování a absolventům umožní samostatně pracovat na projektech a efektivně navrhovat oblasti pro zlepšení procesů.

Cíle kurzu

Cílem Six Sigma Green Belt školení je připravit účastníky na úspěšné absolvování certifikace Six Sigma Green Belt a poskytnout jim znalosti, dovednosti a nástroje potřebné k zlepšení kvality procesů a snižování variability v organizaci. Konkrétní cíle tohoto školení zahrnují:
 • Porozumění Six Sigma metodologii: Účastníci budou mít hlubší povědomí o základních principech Six Sigma, jeho historii a jeho místo v oblasti řízení kvality.
 • Zvládnutí DMAIC metodologie: Účastníci se naučí a porozumí DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) metodologii Six Sigma a budou schopni aplikovat tuto metodologii při řešení reálných problémů.
 • Statistická analýza dat: Účastníci se seznámí s různými statistickými nástroji a metodami, které jsou klíčové pro analýzu dat a identifikaci příčin problémů.
 • Návrh a implementace zlepšení: Účastníci se naučí, jak navrhovat a provádět změny v procesech tak, aby dosáhli významných zlepšení v kvalitě a efektivitě.
 • Monitorování a kontrola: Účastníci se dozvědí, jak vytvořit kontrolní plány a sledovací systémy, které zajistí udržení dosažených zlepšení v dlouhodobém horizontu.
 • Certifikace: Cílem je připravit účastníky na úspěšné složení certifikační zkoušky Six Sigma Green Belt, což může posílit jejich profesní kredibilitu.
 • Aplikace v praxi: Účastníci by měli být schopni aplikovat naučené dovednosti a znalosti na reálné projekty ve svých organizacích a dosáhnout měřitelných výsledků.

Určeno pro

Six Sigma Green Belt je určen pro profesionály a pracovníky, kteří chtějí získat hlubší znalosti a dovednosti v oblasti zlepšování kvality procesů a snižování variability. Toto školení je vhodné pro následující cílové skupiny:
 • Zaměstnanci výrobních a provozních společností - Six Sigma může pomoci zlepšit kvalitu výrobků, snížit náklady a zvýšit efektivitu výrobních procesů.
 • Zaměstnanci ve službách a obchodu- Six Sigma lze aplikovat také v odvětvích služeb a obchodu. Lidé pracující v těchto odvětvích se naučí, jak identifikovat a řešit problémy spojené s procesy a službami.
 • Manažeři a vedoucí pracovníci - Školení je pro manažery a vedoucí pracovníky cenné, protože jim poskytne nástroje a techniky pro zlepšení procesů ve svých organizacích a dosažení lepších výsledků.
 • Inženýři a analytici: Six Sigma Green Belt školení je užitečné pro inženýry a analytiky, kteří se zajímají o statistickou analýzu dat a procesní zlepšování.
 • Každý, kdo chce rozvíjet kariéru v oblasti zlepšování kvality: Školení na Six Sigma Green Belt je i  pro jednotlivce, kteří chtějí rozvíjet svou kariéru v oblasti řízení kvality a procesů.

Obsah kurzu

Celý kurz je organizován dle jednotlivých fází Demingova cyklu. Každý den je pokryta jedna oblast včetně praktických cvičení. Poslední den odpoledne je vyhrazen na test. 

Pokročilé techniky Lean Six Sigma dle fází Demingova cyklu Definice
 • Critical to Quality požadavky
 • Cost of Poor Quality
 • Kano Model
 • Definice Lean Six Sigma Projektu
 • Defekty, Cycle Time
Měření
 • Klíčové ukazatele výkonu (KPIs)
 • Sběr dat
 • Measurement System Analysis
Analýza
 • Process Flow Analysis (Value Stream Map, Process Diagrams)
 • Root Cause Analysis
 • Graphical Analysis
 • Statistical Analysis
 • Hypothesis Testing
Zlepšování
 • Identifikace, hodnocení a ověřování potenciálních řešení
 • Implementace řešení
 • Cost Benefit Analysis
Kontrola
 • Control Systems Theory
 • 5S, Poka-yoke Principy kontinuálního zlepšování
 • Deming Cycle (DMAIC)
 • Design for Lean Six Sigma

Předpoklady

Školení předpokládá znalost témat obsažených v kurzu Yellow Belt.

Six Sigma Green Belt (CZ)

Vybraný termín:

7.10.2024 –  11.10.2024  Praha

Cena
32 000 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a sedm ? Součet zapište číslicemi.