Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

PRINCE2 Agile® Foundation & Practitioner + exam

Základní info

Popis kurzu

PRINCE2 Agile® se zaměřuje na agilitu na úrovni dodání produktů (Scrum, Kanban atd.), přičemž stále umožňuje / usnadňuje kontrolu projektu na vysoké úrovni řízení - čímž zajišťuje dodávku, která pravidelně prověřuje zda-li obchodní případ je a zůstává v souladu s cíli projektu.


Výhody přijetí PRINCE2 Agile®: • PRINCE2® může být velmi účinný v agilním kontextu

 • PRINCE2® je přizpůsoben pro práci s agilitou

 • Umožňuje soustředit se na řízení i dodání produktů projektu

 • Pracuje s ověřenými agilními přístupy

 • Pomáhá vám plnit termíny dodávky důsledněji

 • Napomáhá zvyšovat důvěru zainteresovaných stran


Výhody PRINCE2 Agile® pro organizaci: • Dřívější návratnost investic a „flow-based “práce pro větší efektivitu

 • Vylepšená komunikace pomocí používání společné terminologie napříč PRINCE2® a agilními disciplínami

 • Jasná definice toho, jak je možné řídit agilně dodávky projektu, zatímco PRINCE2® řídí projekty jako celek

PRINCE2 Agile® je vhodný pro každého, kdo realizuje projekty, velké i malé, v agilním kontextu. Je to cenný systém školení a certifikace pro každého, kdo pracuje v agilním projektovém prostředí, ať už jde o projektového manažera, projektovou podporu nebo část širšího projektového týmu. Tento kurz je zaměřen na projektové manažery, programové manažery, správce projektů, manažery programových kanceláří, koordinátory projektů. PRINCE2 Agile byl vytvořen pro organizace a jednotlivce, kteří používají PRINCE2, ale uznávají výhody použití agilních metod.


Prince2 Agile®focuses on agility at the delivery level (Scrum, Kanban, etc.), whilst still enabling/facilitating project type controls at high management levels - thereby ensuring a delivery that regularly tests a business case and stays within compliance.


Benefits of PRINCE2 Agile® adoption: • PRINCE2® can be very effective in an agile context

 • PRINCE2® is already enabled to work with agile

 • Allows you to focus on both management and delivery of project

 • Works with any established agile approach

 • Helps you to be on time and hit deadlines more consistently

 • A collaboratively-built approach that is corporate friendly

 • Increased stakeholder confidence


Benefits of PRINCE2 Agile® to the organization: • Earlier return on investment and 'flow-based' working for greater efficiency.

 • Improved communication by encouraging the use of common terminology across PRINCE2® and agile disciplines.

 • Clear definition of how agile can govern a project's delivery, whilst PRINCE2® governs projects as a whole.

PRINCE2 Agile is suitable for anyone who implements projects, large and small, in an agile context. It si a valuable training and certification system for anyone who works in an agile project environment, whether it is a project manager, prokect support or part of a wider project team. This course is focused on Projecr Managers, Program Managers, Project Managers, Program Office Mnagers or Project Coordinators. PRINCE2 Agile was created for organizations and individuals ehi use PRINCE2 but recognize the benefots of using agile methods.

Určeno pro

PRINCE2 Agile is suitable for anyone who implements projects, large and small, in an agile context. It si a valuable training and certification system for anyone who works in an agile project environment, whether it is a project manager, prokect support or part of a wider project team. This course is focused on Projecr Managers, Program Managers, Project Managers, Program Office Mnagers or Project Coordinators. PRINCE2 Agile was created for organizations and individuals ehi use PRINCE2 but recognize the benefots of using agile methods.

Předpoklady

There are no formal pre-reguisites for taking this course.

Studijní materiály

V angličtině

PRINCE2 Agile® Foundation & Practitioner + exam

Vybraný termín:

18.10.2021  Online

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.