PRINCE2® 7 Practitioner + zkouška (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Kurz PRINCE2® Practitioner je navazující na kurz PRINCE2® Foundation,  podle nejnovější verze z roku 2023, označován jako PRINCE2® 7th edition. 

PeopleCert vydává novou verzi PRINCE2. Označuje se jako PRINCE2 7th Edition, a nahrazuje současné 6. vydání. PRINCE2® 7 nabízí škálovatelný přístup k řízení projektů s obnoveným důrazem na flexibilitu a adaptabilitu, kterou dnešní rychlé digitální prostředí projektů vyžaduje.

Na tomto kurzu si podrobněji osvojíte prvky PRINCE2 – projektový kontext, principy, postupy, procesy, s lidmi v centru pozornosti. Tato nejnovější verze PRINCE2 odráží měnící se tvář projektového řízení a zahrnuje základní koncepty, jako je udržitelnost, správa dat, komerční správa a především správa lidí.

Cíle kurzu

 • Seřadit jednotlivé prvky metodiky PRINCE2 do jednoho funkčního celku.
 • Naučit se praktickou aplikaci 7 principů, 7 témat a 7 procesů v konkrétním prostředí a pro konkrétní projekt.
 • Připravit se a úspěšně absolvovat certifikační zkoušku PRINCE2® Practitioner.

Určeno pro

Kurz PRINCE2® Practitioner je určen všem, kteří máte již teoretické základy metodiky PRINCE2®, získali certifikaci PRINCE2® Foundation.
Certifikace Practitioner Level je vhodná pro ty, kteří skutečně řídí projekty, ať už jako součást formální funkce projektového řízení nebo role, ve které je projektové řízení nezbytnou součástí každodenní práce. Kurz slouží jako příprava na absolvování certifikační zkoušky PRINCE2® Practitioner, která je součástí kurzu.

Obsah kurzu

Kurz plně vysvětluje každý integrovaný prvek rámce PRINCE2.
 • Kontext projektu – Aplikace každého prvku PRINCE2 musí být vhodná pro projekt, na který je aplikován, včetně jeho velikosti, strategického významu, průmyslového sektoru atd.
 • Principy – Řízení projektu PRINCE2 je založeno na sedmi hlavních povinnostech, a pokud tyto nejsou uplatněny, nejedná se o projekt PRINCE2.
 • Lidé – Lidé jsou pro projekt PRINCE2 stěžejní, včetně těch, kteří na projektu pracují, a těch, kteří mohou být ovlivněni. Porozumíte potřebám, schopnostem, motivaci a vzájemným vztahům každého zainteresovaného subjektu a pomůže vám je efektivně řídit.
 • Praktiky – Sedm postupů projektového řízení musí být uplatňováno konzistentně v průběhu projektu a tyto postupy tvoří jádro PRINCE2. Kurz se zabývá tím, proč je každá praxe nezbytná a jak by měla být aplikována.
 • Procesy – Životní cyklus PRINCE2 se skládá ze sedmi procesů životního cyklu, které podrobně popisují odpovědnosti a činnosti, které by měly být provedeny od koncepce projektu až po jeho konečné uzavření.
Akreditované školení PRINCE2® 6th edition Practitioner (včetně certifikační zkoušky) zajišťuje ict-123.com, akreditované PeopleCert Examination Institute. PRINCE2® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

Předpoklady

Kvalifikace PRINCE2 Foundation (6. nebo 7. verze) nebo jedné z dalších vhodných certifikací uvedených na webu PeopleCert (například PMI-CAPM a PMP nebo kvalifikace IPMA Level A-D).

Studijní materiály

 • Akreditované školicí materiály.
 • V ceně zkoušky je ebook, který bsahuje osvědčené postupy, které kandidátovi pomáhají připravit se na zkoušku.
 • Zkouška pro každého účastníka.
 • Sample papers

PRINCE2® 7 Practitioner + zkouška (CZ)

Vybraný termín:

14.12.2023 –  15.12.2023  ONLINE

Cena
24 000 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a sedm ? Součet zapište číslicemi.