PRINCE2® 5th Edition Foundation

TOP příprava na certifikační zkoušku

Základní info

Metodika PRINCE2® 5th Edition Foundation je nejrozšířenější metodika pro projektové řízení v Evropě, která získává popularitu díky osvědčené „nejlepší praxi“ (best practice). PRINCE2® je srozumitelná, flexibilní a lze ji užít na jakýkoli projekt bez ohledu na rozsah, typ, organizaci, místo, kulturu a pro všechny členy projektového týmu. Principy PRINCE2® vychází ze zažité praxe, jsou testovány v tisíci projektech, neustále vylepšovány a přizpůsobovány současným požadavkům.

PRINCE2® otevírá nové možnosti pomocí jednoduchých, ale efektivních postupů řízení projektu jako celek. Metodika podporuje principy neustálého zlepšování, řízení rizik a odbourává byrokracii v projektech.

Cílem kurzu PRINCE2® 5th Edition Foundation je naučit Vás používat v praxi osvědčené principy projektového řízení v celém životním cyklu projektu. Hlavním přínosem kurzu je dosáhnout procesní vyspělosti prostřednictvím standardizace postupů projektového řízení.

Kurz PRINCE2® Foundation je otevřen široké skupině zájemců. Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí efektivně a úspěšně realizovat své plány – projekty. Připraví Vás na absolvování prestižní, mezinárodně uznávané certifikační zkoušky od společnosti AXELOS Ltd., kterou je možné složit na závěr kurzu.

PRINCE2® 5th Edition Foundation

Vybraný termín:

16.10.2023 –  18.10.2023  Moravská Ostrava a Přívoz
00:00 – 00:00 hod.

Cena
21 900 Kč

Termíny kurzu

Moravská Ostrava a Přívoz
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a devět ? Součet zapište číslicemi.