MOTIVACE, MOTIVAČNÍ A HODNOTÍCÍ ROZHOVOR

seminář

Základní info

Motivace je nejdůležitějším prvkem zvýšení zájmu o určitou činnost. Je řada prostředků, kterými můžeme záměrně působit na zvýšení výkonů jednotlivce nebo skupiny a vyprovokovat zájem. To jsou otázky, na které budeme hledat v tomto dvoudenním semináři.

Možná situace z praxe :

Ve firmě se díky novým možnostem podařilo zprovoznit nové, modernější pracoviště. Pro stávající pracovníky to znamená lepší práci a možnost zvýšení příjmu zhruba o třetinu. Na druhou stranu tato situace přinesla potřebu dalšího vzdělávání a odborného růstu. Tato skutečnost je spojena s měsíčním školením mimo podnik a následnými večerními kurzy pro pracovníky. O tuto možnost projevil zájem jen jeden člověk. Přijmout nové pracovníky, kteří nepracují ve firmě, by bylo velmi riskantní a finančně náročné. Aby mohlo být pracoviště uvedeno do provozu, musel vedoucí přemluvit ještě alespoň další dva stávající pracovníky. To se nakonec podařilo. Zůstala otázka, proč byl o zavedení pracoviště, a tím i o větší výdělek, tak malý zájem?

Očekávaný přínos :

Účastníci tohoto semináře více přemýšlejí nad motivací pracovníků, které vedou, umí reagovat na změny v jejich motivaci, uvědomují si a dokáží použít možnosti nemzdové formy motivace.

Firma získá vedoucí pracovníky, kteří vystupují jako osobnosti a umí motivovat ostatní k lepším výkonům, tím je dosaženo větší stability pracovního kolektivu a firma nepřichází o kvalitní pracovníky.

V tomto semináři se budeme zabývat těmito tématy:
 • Motivace a stimulace :

  • Teorie motivace (Maslow, Herzberg, McGregor)

  • Chyby nadřízených

  • Analýza „Oni a my“

 • Jak motivovat k výkonu :

  • Pracovníci s různou mírou motivace a jejich zapojení do úkolu

  • Hodnocení výkonu

 • Rozhodující faktory motivace

 • Rozbor, porovnání a využití pro praxi různých teorií motivace : A.Maslow, C. Alderfer, F.Herzberg

 • Možnosti nemzdových forem motivace

 • Rozvoj lidí jako prostředek motivace

 • Test vlastní motivace a jeho zhodnocení

 • Základní potřeby jednotlivce

 • Novost situace, předmětu nebo činnosti

 • Činnost a uspokojení z ní

 • Úspěch v činnosti

 • Míra a poměr úspěchu a neúspěchu

 • Sociální momenty

 • Souvislost nového s předchozími zkušenostmi a zájmy

 • Rušivé momenty motivace

 • Motivační prvky hodnotícího pohovoru s podřízeným

Komu je seminář určen:
 • Pro vrcholový, vyšší, střední i nižší management

 • Nákupčím a obchodním zástupcům

 • Vedoucím zaměstnancům, vedoucím výroby, koordinátorům týmů a  mistrům

Reálný cíl absolventa:
 • Dojde ke zvýšení sebevědomí

 • Dojde ke změně na pozitivní myšlení

 • Dosáhne kreativní přístup k řešení situací

 • Zlepší si orientaci na výsledky

 • Dosáhneme loajality ke společnosti a k produktu

 • Uvědomí si rozdíly mezi motivací a stimulací

 • Naučí se analyzovat situaci a určit vnitřní motivaci svých podřízených

 • Dokáže v týmu ukázat, jak podpořit výkonnost a rozvoj dovedností podřízených

MOTIVACE, MOTIVAČNÍ A HODNOTÍCÍ ROZHOVOR

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena
5995 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a šest ? Součet zapište číslicemi.