CONTROL PLAN (Plán kontroly a řízení)

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Vysvětlit účastníkům kurzu důležitost správně vytvořeného plánu kontroly a řízení (Control plan). Seznámit je s tím, kdy, kdo a jak tento plán vytváří a naučit je tyto plány tvořit za současného respektování požadavků předpisů pro dodavatele automobilového průmyslu a klíčových zákazníků.

Určeno pro

Pracovníkům útvarů zabezpečování kvality, auditorům, technologům, manažerům projektu a všem ostatním zájemcům o tuto oblast.

Obsah kurzu

 • Základní kontrolní technologie, typy kontrol a principy jejich použití, SPC, statistické přejímky
 • Co to je „Plán kontroly a řízení“ (Control Plan, kontrolní plán), požadavky na jeho aplikaci a jeho obsah
 • Etapy plánu kontroly a řízení
 • Prototypový plán kontroly a řízení
 • Plán kontroly a řízení pro ověřovací sérii
 • Plán kontroly a řízení sériové výroby
 • Struktura a prvky plánu kontroly a řízení
 • Všeobecná data
 • Kontrola produktu
 • Metody řízení procesu
 • Plán reakce a nápravné opatření
 • Kontrolní plán se zárukou za kvalitu výrobku
 • Vazba plánu kontroly a řízení na výrobní a kontrolní instrukce
 • Návaznost plánu kontroly a řízení na FMEA a 8D
 • Praktické zkušenosti s tvorbou plánů kontroly a řízení ve firmách

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence

09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídka včetně referencí na vyžádání.

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

CONTROL PLAN (Plán kontroly a řízení)

Vybraný termín:

19.11.2024  Královéhradecký kraj

Cena
4 990 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.