ZÁSADNÍ NOVELA SMĚRNICE O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ a její dopady na české zaměstnavatele včetně související problematiky

Základní info

Určeno pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU.

Cíl: Od 30. 7. 2020 nabyla účinnosti novelizovaná směrnice o vysílání pracovníků, která ukládá českým vysílajícím zaměstnavatelům nové povinnosti a klade limity. Cílem tohoto semináře je vysvětlit povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva a zabránit tak riziku sankcí a informovat o novelizované úpravě směrnice o vysílání pracovníků.

Obsah:
Co je to vyslání z pohledu různých právních předpisů
* Evropské právo
* Pracovní právo
* Daňové právo
* Právo sociálního zabezpečení
Pracovní cesta a vyslání
* Nárok na cestovní náhrady
* Možnost snížení nároku na zahraniční stravné
* Místo výkonu práce v zahraničí
Volný pohyb služeb a jeho limity
* Co je to volný pohyb služeb
* Kdy se nejedná o volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti
Minimální a srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání podle novelizované směrnice
* Informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky
* Minimální mzda/srovnatelná mzda poskytovaná podle předpisů státu vyslání
* Doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou
* Novelizace směrnice o vysílání pracovníků a její dopady na české zaměstnavatele
* Nová definice odměny pro vyslané zaměstnance
* Nové časové limity v režimu vyslání podle směrnice o vysílání pracovníků
* Srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání
Povinné notifikace ve státě vyslání – příklady povinností a sankcí z jednotlivých států
* Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.
* Sankce za nesplnění notifikačních povinností
Sociální zabezpečení a vyslání
* Vyslání
* Souběžně vykonávaná činnost
* Výjimka
* Formulář A1
Stálá provozovna a povinnosti pro vysílající zaměstnavatele
* Kdy vzniká stálá provozovna
* Povinnosti při vzniku stálé provozovny
* Situace, kdy stálá provozovna nevzniká
Zdanění vyslaných zaměstnanců ve státě vyslání
* Zdanění v případě vzniku stálé provozovny
* Zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne
* Mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady
Související daňové povinnosti v České republice
* Zálohy na daň z příjmů fyzických osob – zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne
* Podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel
Dotazy a diskuze

ZÁSADNÍ NOVELA SMĚRNICE O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ a její dopady na české zaměstnavatele včetně související problematiky

Vybraný termín:

9.4.2021  Praha 2

Cena
2700 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a šest ? Součet zapište číslicemi.