Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad

Základní info

VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit všechny související povinnosti.

Cíl: Přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců ze všech pohledů. Výklad začne cizineckým a pracovním právem s ohledem na občanství zaměstnávaných cizinců a rozdílnou úpravu jejich oprávnění pobývat a pracovat na území České republiky, následovat bude právo sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv. V poslední části semináře budou vysvětleny daňové přepisy vztahující se na cizince, kdo je daňový rezident a kdo daňový nerezident, a kdy a jak se odvádí daň z příjmů z jejich mezd podle zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Část výkladu bude věnována i členům statutárních orgánů. Budou vysvětleny novely pro rok 2022 a nové výklady českých úřadů. Výklad je doplněn názornými příklady, které přednášející interaktivně řeší s účastníky. Výklad bude věnován i práci z domova v zahraničí a daňovým a pojistným dopadům.

Obsah:
*Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně vztahují
*Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků
*Zaměstnávání občanů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska po Brexitu
*Zaměstnávání občanů třetích států v ČR (zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, Schengenské vízum, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, další speciální režimy), vládní programy ekonomické migrace
*Povolení k zaměstnání a výjimky, kdy jej zaměstnanec ze třetího státu nepotřebuje
*Vyslání zaměstnanců do ČR z jiných členských států (minimální pracovněprávní podmínky a ručení českého subjektu, notifikační povinnosti vysílajícího zaměstnavatele)
*Povinnosti zaměstnavatelů vůči cizincům a úřadu práce (informační povinnost při zaměstnání v ČR nebo jejich vyslání do ČR, evidenční povinnost zaměstnavatelů, povinnosti podle zákoníku práce atd.)
*Kontroly ze strany orgánů inspekce práce a celních úřadů, správní delikty a možné sankce
*Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u zaměstnanců z členských států EU, EHP a Švýcarska, Nařízení 883/2004 a 987/2009, osoby, na které se nařízení vztahují, určení, kam platit pojistné (zaměstnání v jednom státě, vyslání, souběžně vykonávaná činnost ve více členských státech)
*Postup při získání formuláře A1 a povinné náležitosti
*Zdravotní péče a rozsah nároku na ni v různých situacích
*Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy, pravidla jejich fungování a rozsah jejich působnosti, určení, kam platit pojistné podle podmínek bilaterálních smluv
*Účast cizinců ze třetích (nesmluvních) států na zdravotním pojištění a na sociálním pojištění v ČR
*Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a základní návod k jejich porozumění, určení, kdo je daňový rezident a daňový nerezident, rozdíly při výpočtu základu daně a daně z příjmů ze závislé činnosti u daňových rezidentů a daňových nerezidentů
*Zdanění příjmů zaměstnanců v ČR (zaměstnanec, který uzavřel smlouvu se zaměstnavatelem v ČR, vyslaný zaměstnanec do ČR zahraniční společností, mezinárodní pronájem pracovní síly, agentury práce), změny pro rok 2021 a 2022
*Výpočet mzdy – progresivní zdanění namísto superhrubé mzdy
*Vliv vzniku stálé provozovny zahraničního zaměstnavatele v ČR na zdanění zaměstnance v ČR
*Zdanění nerezidentů - členů statutárních orgánů (jednatelé, členové představenstva), oznamovací povinnost, sankce za její neplnění
*Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění, základ daně u cizinců, nároky na slevy na dani u cizinců a jejich omezení, kdy je možné uplatnit
*Zálohy na daň z příjmů u daňových rezidentů a nerezidentů při částečné práci v zahraničí
*Roční zúčtování, kdy ano a kdy ne
*Roční vyúčtování a seznam nerezidentů, mezinárodní výměna informací

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad

Vybraný termín:

18.5.2022  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena
2900 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.