Žaloba a jiná procesní podání v civilním řízení (náležitosti, typické vady a jejich odstraňování, využití opravných prostředků)

Kurzem Vás provede Mgr. Hynek Zoubek - předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

Základní info

Okruh témat:
* žaloba v civilním soudním řízení,
- náležitosti a obsah žaloby
- typické vady žaloby a odstraňování vad
- žalobní petity
* změna žaloby, rozšíření žaloby a její zpětvzetí
* vzájemná žaloba a kompenzační námitka
* další častá procesní podání (námitka podjatosti, návrh na procesní nástupnictví ad.)
* vybrané opravné prostředky
- odvolání a odvolací řízení
- dovolání, specifika dovolacího řízení

Žaloba a jiná procesní podání v civilním řízení (náležitosti, typické vady a jejich odstraňování, využití opravných prostředků)

Vybraný termín:

8.10.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a šest ? Součet zapište číslicemi.