Zákonník práce v praxi

kurz

Základní info

Cieľová skupina
Personalisti, zamestnanci útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúci pracovníci podnikov a obchodných spoločností, podnikatelia, členovia zamestnaneckých rád, advokáti, právnici, zamestnanci štátnej a verejnej správy, ktorí prichádzajú každodenne do styku so Zákonníkom práce.

Profil absolventa
Účastníci kurzu budú na konci:

* mať zvýšené právne vedomie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov,
* vedieť o nových poznatkoch o praktickej aplikácii Zákonníka práce v praxi,
* lepšie a efektívnejšie interpretovať a aplikovať normy Zákonníka práce,
* mať možnosť si vymeniť skúsenosti navzájom medzi účastníkmi s používaním aplikácií vo svojej praxi.


Obsah
Analýza a praktická aplikácia Zákonníka práce

* Súčasný stav pracovnoprávnej legislatívy a uplatňovanie Zákonníka práce.
* Predzmluvné vzťahy.
* Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch.
* Založenie a vznik pracovného pomeru.
* Pracovný pomer na dobu určitú.
* Skončenie pracovného pomeru.
* Zmeny v právnej úprave pracovných podmienok (pracovný čas, starostlivosť o zamestnancov).
* Prekážky v práci a náhrada mzdy.
* Kolektívne pracovné právo.

1. Postavenie odborov v pracovnoprávnych vzťahoch.
2. Zamestnanecké rady zamestnancov.


Lektor
Kvalifikovaný lektor z praxe s mnohoročnými skúsenosťami s poskytovaním konzultačno – poradenských služieb pre manažérov.

Počet účastníkov v skupine
Optimálny počet pre skupinu je15 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.

Dĺžka trvania
1 deň

Formy a metódy
interaktívna prednáška, prípadové štúdie s následnou diskusiou, prezentácia

Zákonník práce v praxi

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.