Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

ZÁKONÍK PRÁCE a jeho projednávaná novela, související zákony (ONLINE seminář)

Základní info

OBSAH

 • Úvod: Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít; zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, možnosti odchylovat se od zákona podle OZ a ZP
 • řešení překážek v práci v souvislosti s nouzovým stavem,  práce mimo pracoviště (home office)
 • projednávaná novela zákoníku práce od června 2020, zejména změna právní úpravy dovolené (počítané na hodiny), doručování, potvrzení o zaměstnání, přechodu práv a povinností na jiné zaměstnavatele, zavedení sdíleného pracovního místa, vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb v EU
 • Vznik pracovního poměru, uzavírání pracovní smlouvy, k čemu ji lze využít, zkušební doba, doba určitá
 • Vstupní lékařské prohlídky a další otázky pracovnělékařských služeb po změně právní úpravy, časté nejasnosti, mj. u tzv. řidičů referentů
 • Postup podle zákona o inspekci práce – hrozba pokut, týkající se vyžadování osobních údajů zaměstnanců v rozporu se ZP a ochrany jejich soukromí, včetně kamerových systémů
 • Propouštění zaměstnanců – organizační změny (i v souvislosti s nouzovým stavem), odstupné a srážky ze mzdy podle judikátu Nejvyššího soudu, pozbytí zdravotní způsobilosti (po změně zákona o specifických zdravotních službách), neuspokojivé pracovní výsledky, vymezení povinností zaměstnanců a porušení „pracovní kázně“ (judikatura Nejvyššího soudu) a jejich rozlišování (chyby), porušení povinnosti při dočasné pracovní neschopnosti, zákazy výpovědi, zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • Odlišnosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti od pracovního poměru
 • Chyby v uplatňování pracovní doby a jejího naplňování u zaměstnavatele: způsoby a rozvržení, nepřetržité odpočinky, chyby u práce přesčas, práce ve svátek, mzdová a platová kompenzace těchto prací
 • Praktické otázky dosavadní právní úpravy  dovolené, dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, při změně rozvržení a při „kratším úvazku“, náhrada mzdy za dovolenou
 • Některé otázky odměňování, stejná mzda za stejnou práci, co s tzv. odměnami za přítomnost?
 • Co je a není pracovním úrazem

ZÁKONÍK PRÁCE a jeho projednávaná novela, související zákony (ONLINE seminář)

Vybraný termín:

27.2.2020  Praha 2

Cena
1900 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.