Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

ZÁKONÍK PRÁCE a jeho projednávaná novela, související zákony

Základní info

Obsah:
* Úvod: Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít; zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, možnosti odchylovat se od zákona podle OZ a ZP, projednávaná novela zákoníku práce od června 2020, zejména změna právní úpravy vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb v EU
* Vznik pracovního poměru, uzavírání pracovní smlouvy, k čemu ji lze využít, zkušební doba, doba určitá
* Vstupní lékařské prohlídky a další otázky pracovnělékařských služeb po změně právní úpravy, časté nejasnosti, mj. u tzv. řidičů referentů
* Některé otázky týkající se agenturních zaměstnanců a zastřeného zprostředkování zaměstnání
* Postup podle novelizovaného zákona o inspekci práce – hrozba pokut, týkající se vyžadování osobních údajů zaměstnanců v rozporu se ZP a ochrany jejich soukromí, včetně kamerových systémů
* Propouštění zaměstnanců – organizační změny, odstupné a srážky ze mzdy podle judikátu Nejvyššího soudu, pozbytí zdravotní způsobilosti (po změně zákona o specifických zdravotních službách), neuspokojivé pracovní výsledky, vymezení povinností zaměstnanců a porušení „pracovní kázně“ (judikatura Nejvyššího soudu) a jejich rozlišování (chyby), porušení povinnosti při dočasné pracovní neschopnosti, zákazy výpovědi, zrušení pracovního poměru ve zkušební době
* Odlišnosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti od pracovního poměru
* Chyby v uplatňování pracovní doby a jejího naplňování u zaměstnavatele: způsoby a rozvržení, nepřetržité odpočinky, chyby u práce přesčas, práce ve svátek, mzdová a platová kompenzace těchto prací
* Praktické otázky dovolené, dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, při změně rozvržení a při „kratším úvazku“, náhrada mzdy za dovolenou
* Některé otázky odměňování, stejná mzda za stejnou práci, co s tzv. odměnami za přítomnost?
* Co je a není pracovním úrazem
* Práce mimo pracoviště (home office)

ZÁKONÍK PRÁCE a jeho projednávaná novela, související zákony

Vybraný termín:

8.11.2019  Praha 2

Cena
1900 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a sedm ? Součet zapište číslicemi.