Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Zákon o zadávání veřejných zakázek – změny závazků ze smluv

Kurzem Vás provede Mgr. Markéta Svobodová

vedoucí právního odboru v projektové společnosti SUDOP PRAHA a.s.

Základní info

Cíle kurzu

Základním cílem semináře je podat účastníkům podrobný výklad celého ustanovení § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Věnovat se bude podstatným a nepodstatným změnám závazku, závazkům de minimis dle odstavce 4, podrobně rozebere příklady změn podle odstavů 5 a 6 § 222.

Prostor bude rovněž věnován uveřejňování změn, vztah § 222 k vyhrazené změně závazku a srovnání dosavadní právní úpravy a úpravy § 222 po „velké“ novele zákona.
Cílem semináře bude vyjasnění vazeb jednotlivých odstavců, jejich celistvost a provázanost a na konkrétních příkladech si ukázat příkladnou aplikaci jednotlivých ustanovení.

Přihlášení posluchači mají možnost poslat své dotazy a témata do diskuze předem, a to nejpozději do 5. 9. 2021 na adresu: realizace@vox.cz. Doručené dotazy a témata se pokusíme zařadit do programu semináře. Po skončení semináře bude pochopitelně dán prostor i pro dotazy a diskuzi vzešlou v průběhu výkladu.

Určeno pro

Seminář je určen všem, kteří ve své praxi chtějí prohloubit své znalosti veřejného zadávání dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), zejména pro zaměstnance obcí, měst na straně zadavatelů a pro zaměstnance obchodních společností, kteří podávají své nabídky do veřejných soutěží a potřebují získat podrobnější znalost změn závazků ze smluv, zejména dle § 222 ZZVZ, a to i ve světle chystané/přijaté novely zákona o zadávání veřejných zakázek.

Seminář tak ocení jak začátečníci veřejného zadávání, „dlouholetí“ začátečníci ale i pokročilí v dané problematice, kteří si chtějí své znalosti utvrdit a dozvědět se i něco nového. Seminář je určen nejen zaměstnancům z oddělení veřejných zakázek obcí a měst, dodavatelům a jejich zaměstnancům zakázkových oddělení, ale všem, kteří na základě smluv uzavřených v zadávacích řízeních připravují změny těchto závazků.

Obsah kurzu

• základní zásady zákona a změny závazků,
• právní úprava změn závazků ze smlouvy,
• podstatná změna závazku,
• nepodstatná změna závazku,
• změna závazku dle § 222 a vyhrazená změna závazku dle § 100 odst.1 zákona o zadávání veřejných zakázek,
• režim de minimis,
• problematika „počítání“ změn i z pohledu navrhované nové úpravy,
• příklady z praxe – vyhrazených i nevyhrazených změn,
• rozhodovací praxe ÚOHS,
• uveřejňování změny závazku.

Dotazy a diskuze.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Zákon o zadávání veřejných zakázek – změny závazků ze smluv

Vybraný termín:

15.9.2021  Praha

Cena
2290 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a deset ? Součet zapište číslicemi.