Zákon o registru smluv – aktuální problematika

Kurzem Vás provede Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí. Specialista na zákony o svobodném přístupu k informacím, o registru smluv, o ochraně…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se dozvíte o povinném zveřejňování smluv, které přineslo množství problémů, namátkou:

Jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na zveřejnění dříve přijaté smlouvy?

Jak aplikovat výjimky z uveřejnění?

Jak vyložit limit 50 tis. Kč u opakovaného, postupně rostoucího či trvalého plnění nebo rámcové smlouvy?

Jakou povahu má bezúplatná smlouva o výpůjčce majetku příspěvkové organizaci?

Kdy je objednávka smlouvou, jak zachytit písemný obsah smlouvy, jak anonymizovat osobní údaje, chránit obchodní tajemství nebo interní bezpečnostní informace?

Jak napravit drobné i fatální chyby při (ne)uveřejnění smluv? A mnohé další.


Právní úprava registru smluv se také opírá o zákon o svobodném přístupu k informacím a má vztah k zákonu o zadávání veřejných zakázek a o územních rozpočtech. Kombinace dopadu uvedených předpisů není jednoduchá a vyžaduje dobrou znalost alespoň typických situací, které se na semináři budou probírat.


Co přinesly nedávné změny právní úpravy, například zrušením písemné formy smlouvy nebo zákazem „nakřivo skenovat z papíru“?


Jak chránit osobní údaje po účinnosti Obecného nařízení (GDPR), např. při prodeji bytu?

Jaké jsou novinky v metodice Ministerstva vnitra?

Umíte napravit bezdůvodné obohacení při neplatnosti smlouvy?

Jak odstranit skrytá metadata a osobní údaje?

Určeno pro

Seminář je určen pro velký okruh povinných subjektů a jejich pracovníky, kteří uzavírají smlouvy všeho druhu, včetně veřejných zakázek. Jde o stát – ministerstva, další ústřední orgány, dále města, obce, kraje, jejich příspěvkové organizace a obchodní firmy, vědecké výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, základní, mateřské a umělecké školy, ústavy a o.p.s. založené státem či samosprávou, státní a národní podniky, zdravotní pojišťovny a další právnické osoby, v nichž má stát nebo samospráva většinovou majetkovou účast. Zveřejňují se povinně všechny smlouvy s hodnotou plnění nad 50 tis. Kč. Povinnost uveřejnění smluv s těmito povinnými subjekty se však týká i smluvních stran, tedy zejména podnikajících právnických a fyzických osob, které obchodují se „státem“.

Obsah kurzu

• cíl zákona a jeho fungování v kostce,

• sankce a rizika (následky neplatnosti),

• co ve smlouvě nesmí / nemusí být (výjimky ze zveřejnění informací o/ve smlouvách – ochrana údajů – anonymizace),

• co ve smlouvě MUSÍ být,

• opravy,

• typy a varianty smluv (textový obsah, změny smluv, dodatky, kumulace hodnoty),

• vyňaté typy smluv – které smlouvy v registru být NEMUSEJÍ,

• kdo zveřejňuje – povinné subjekty,

• jak se smlouvy uveřejňují,

• vztah ke zveřejnění podle dalších předpisů.


Doporučení, odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození.
Bez těchto údajů nesmí být dle pokynu MV ČR osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu vydáno.


Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Zákon o registru smluv – aktuální problematika

Vybraný termín:

24.11.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.