Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenost s aplikací v praxi

Kurzem Vás provede JUDr. Josef Vedral, Ph.D. - spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

Základní info

Program:
* Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje, včetně přechodných ustanovení nového zákona, jakož i osobní, územní a časová působnost zákona)
* Pojem přestupku a jednotlivé druhy přestupků
- přestupky nepodnikajících fyzických osob
- přestupky podnikajících fyzických osob
- přestupky právnických osob
* Podmínky odpovědnosti za přestupek podle jednotlivých druhů přestupků
* Zánik odpovědnosti za přestupek a přechod odpovědnosti za přestupek
* Sankce za přestupek a podmínky jejich ukládání, ochranná opatření
* Zvláštní ustanovení o mladistvých
* Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenost s aplikací v praxi

Vybraný termín:

25.11.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a osm ? Součet zapište číslicemi.