Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE

Kurzem Vás provede JUDr. Ing. Josef Staša,CSc. - Právnická fakulta University Karlovy, katedra správního práva a správní vědy,člen Legislativní rady vlády, člen České společnosti pro stavební právo

Základní info

Odborný program semináře:
* Rozbor jednotlivých institutů kontrolního řádu.
* Použití institutů správního řádu při postupu podle kontrolního řádu.
* Aplikace kontrolního řádu při provádění správního dozoru (kontroly nepodřízených osob).
* Aplikace kontrolního řádu při provádění státního dozoru nad výkonem samosprávy (zejména samostatné působnosti územních samosprávných celků).
* Aplikace kontrolního řádu při provádění vnitřní kontroly, resp. kontroly výkonu státní správy (včetně přenesené působnosti územních samosprávných celků) a kontroly ve služebních vztazích státních zaměstnanců.
* Kontrolní řád a finanční kontrola, resp. kontrola veřejných financí.
* Odchylky od kontrolního řádu ve zvláštních úpravách.
* Dopad kontrolního řádu na vybrané zvláštní úpravy kontrolních postupů podle předem projeveného zájmu účastníků.
* Správní řízení a faktická činnost navazující na postup podle kontrolního řádu.
* Trestní ustanovení kontrolního řádu a nová právní úprava projednávání přestupků.
* Právní ochrana před nezákonným prováděním kontroly a navazujícími správními úkony.
* Z judikatury k dozorčím činnostem veřejné správy.
* Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.Poznámka: Požadavky na bližší zaměření semináře a dotazy k uvedeným bodům programu lze zasílat do 21. listopadu na e-mailovou adresu: info@bovapolygon.cz

Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE

Vybraný termín:

28.11.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 140 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a osm ? Součet zapište číslicemi.