Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE

Kurzem Vás provede JUDr. Josef Vedral, Ph.D. - spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

Základní info

Program:
* Rozsah působnosti kontrolního řádu (okruh kontrolních orgánů a rozsah kontrolních činností, které se novým kontrolním řádem řídí)
* Průběh kontroly
- pověření ke kontrole,
- zahájení kontroly,
- práva a povinnosti kontrolujících,
- protokol o kontrole a námitky proti němu,
- ukončení kontroly a došetření,
- správní delikty
* Vztah kontrolního řádu ke správnímu řádu
* Postupy správních orgánů navazující na výkon kontroly
* Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE

Vybraný termín:

24.3.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 140 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.