Začínáme s veřejnými zakázkami – i začátky mohou být snadné

Kurzem Vás provede Mgr. Markéta Svobodová

Dlouhodobě se specializuje na obchodní a posléze občanské právo v oblasti dopravní infrastruktury, právo závazkové a právo stavební Od roku 2006 se…

Základní info

Cíle kurzu

Cílem semináře je seznámit vás se zásadami zákona, jeho strukturou a vzájemnými vazbami.

Seminář se zaměří na představení členění zákona, osvojení pojmosloví a procesních postupů na straně zadavatele i dodavatele ve fázích před podáním nabídky a po podání nabídky.

Seminář bude veden formou představení ustanovení zákona a zejména praktickým rozborem a řešením konkrétních problémů praxe.

Po absolvování budete mít přehled o základních pilířích veřejného zadávání – zásady, pojmosloví, druhy řízení, o rozsahu požadavků na kvalifikaci dodavatelů a o základních procesních krocích zadavatele po podání nabídek.


Cílem je ukázat, že veřejné zadávání je oblast práva, která zajímavá, živá a přinášející neustále nové poznatky a výzvy.

Velký důraz klade lektorka na konkrétní příklady, na dotazy a diskuzi.

Určeno pro

Seminář je určen všem, kteří ve své praxi začínají s veřejným zadáváním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tj. zejména zaměstnancům obcí, měst na straně zadavatelů i zaměstnancům obchodních společností, kteří podávají své nabídky do veřejných soutěží a potřebují získat podrobný přehled o institutech, druzích řízení a zákonitostech zadávání.

Obsah kurzu

• základní ustanovení zákona a základní zásady,

• pojem zadavatel a dodavatel,

• druhy veřejných zakázek a předpokládaná hodnota,

• zadávací podmínky,

• průběh zadávacího řízení,

• zadávací lhůta a jistota za nabídku,

• objasňování a doplňování údajů do nabídek,

• podlimitní a nadlimitní režim,

• zadávací podmínky v nadlimitním režimu,

• způsobilosti dodavatele,

• kvalifikace dodavatele,

• poddodavatel a jiné osoby – statut, doklady, požadavky,

• podání nabídek z pohledu zadavatele a z pohledu dodavatele,

• hodnocení nabídek (výběr dodavatele, uzavření smlouvy),

• námitky – náležitosti, vypořádání,

• uveřejňování – povinnosti.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Začínáme s veřejnými zakázkami – i začátky mohou být snadné

Vybraný termín:

20.4.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a osm ? Součet zapište číslicemi.