Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví

Základní info

Odborný program semináře:
* A) Změny v úpravě bytového spoluvlastnictví
-
* Změny v založení a vzniku společenství vlastníků jednotek
-
* Úprava prohlášení vlastníka
-
* Změny některých práv a povinnosti vlastníka
-
* Přechod dluhů při převodu jednotky
-
* Úprava předkupního práva
-
* Zjednodušený prodej jednotky
-
* Správa bez vzniku SVJ jako právnické osoby
-
* Změny ve stanovách společenství
-
* Přezkoumání rozhodnutí soudem
-
* Náhradní shromáždění a další
* B) Stávající platná úprava
* Bytové spoluvlastnictví a jeho charakteristické rysy
* Vznik jednotek a jejich převody
-
* Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ
-
* Stanovení podílu na společných částech nemovité věci
-
* Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce
-
* Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících
-
* Způsoby vzniku jednotky
-
* Prohlášení a jeho náležitosti, vady prohlášení a jejich odstranění, změny prohlášení
-
* Převody jednotek, předkupní právo
-
* Spoluvlastnictví jednotek a předkupní právo
-
* Práva a povinnosti vlastníků jednotek
-
* Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky
-
* Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny, úhrada služeb spojených s bydlením
- Správa domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku
- Správa domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, osoba odpovědná za správu domu, její kompetence, možnosti odvolání
- Společenství vlastníků jednotek
-
* Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ, vznik společenství vlastníků podle zák. č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů (problematika tzv. odloženého vzniku společenství a správa společných částí v období bez právnické osoby)
-
* Zvláštní ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek v části bytové spoluvlastnictví (§ 1158 -§1222 o. z.)
-
* Přechodná ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek
-
* Kompetence společenství vlastníků jednotek
-
* Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství
-
* Rozhodování společenství vlastníků jednotek
-
* Přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem
-
* Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny
-
* Zrušení společenství vlastníků jednotek
- Aktuální judikatura

Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví

Vybraný termín:

4.6.2020  Praha

Cena
2305 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.