Využití mediace v zaměstnání

kurz

Základní info

Mediace je alternativní způsob řešení sporů nesoudní cestou. Jedná se o dobrovolný vyjednávací proces, ve kterém jsou obě strany zapojeny do řešení konfliktu a hledání vzájemné dohody. Mediátor nastavuje pravidla komunikace a zodpovídá za dodržování procesního postupu mediace. Strany navrhují možnosti řešení a aktivně se tak podílejí na výsledku jednání. Mediace je alternativní způsob řešení sporů nesoudní cestou. Jedná se o dobrovolný vyjednávací proces, ve kterém jsou obě strany zapojeny do řešení konfliktu a hledání vzájemné dohody. Mediátor nastavuje pravidla komunikace a zodpovídá za dodržování procesního postupu mediace. Strany navrhují možnosti řešení a aktivně se tak podílejí na výsledku jednání. Mediátor neřeší, neradí ani nerozhoduje.
Principem mediace je dobrovolnost jednání obou stran. Mediátor nezasahuje do jednání, ale pomáhá účastníkům, aby dosáhli takové dohody, s níž budou spokojeni. Mediátor tedy určuje jen proces řešení, jeho výsledek vytvářejí pouze účastníci sporu.
Pokud vedoucí pracovník zařadí do svého jednání s podřízenými mediační prvky zlepší pracovní vztahy na pracovišti a předejde konfliktním situacím.
On-line seminář je určen:
vedoucím zaměstnancům, kteří chtějí využít mediační techniky při řízení svých podřízených zaměstnanců a k řešení konfliktů na pracovištích
Cílem on-line semináře:
je seznámit účastníky s možností využití mediačních technik při řízení zaměstnanců a řešení pracovních sporů na pracovišti.
Obsah on-line semináře:
Úvod do mediace
Použití mediace ve firmě
Interní mediátor a jeho funkce ve firmě
Fáze procesu mediace
Techniky mediace
Prevence konfliktů
Mediace v konfliktu na pracovišti – kdy je vhodné jí využít
Výhody a úskalí mediace jako jednoho z možných způsobů řešení konfliktů a sporů
Příklady dobré praxe z firem
Mediace je alternativní způsob řešení sporů nesoudní cestou. Jedná se o dobrovolný vyjednávací proces, ve kterém jsou obě strany zapojeny do řešení konfliktu a hledání vzájemné dohody. Mediátor nastavuje pravidla komunikace a zodpovídá za dodržování procesního postupu mediace. Strany navrhují možnosti řešení a aktivně se tak podílejí na výsledku jednání. Mediace je alternativní způsob řešení sporů nesoudní cestou. Jedná se o dobrovolný vyjednávací proces, ve kterém jsou obě strany zapojeny do řešení konfliktu a hledání vzájemné dohody. Mediátor nastavuje pravidla komunikace a zodpovídá za dodržování procesního postupu mediace. Strany navrhují možnosti řešení a aktivně se tak podílejí na výsledku jednání. Mediátor neřeší, neradí ani nerozhoduje.
Principem mediace je dobrovolnost jednání obou stran. Mediátor nezasahuje do jednání, ale pomáhá účastníkům, aby dosáhli takové dohody, s níž budou spokojeni. Mediátor tedy určuje jen proces řešení, jeho výsledek vytvářejí pouze účastníci sporu.
Pokud vedoucí pracovník zařadí do svého jednání s podřízenými mediační prvky zlepší pracovní vztahy na pracovišti a předejde konfliktním situacím.
On-line seminář je určen:
vedoucím zaměstnancům, kteří chtějí využít mediační techniky při řízení svých podřízených zaměstnanců a k řešení konfliktů na pracovištích
Cílem on-line semináře:
je seznámit účastníky s možností využití mediačních technik při řízení zaměstnanců a řešení pracovních sporů na pracovišti.
Obsah on-line semináře:
Úvod do mediace
Použití mediace ve firmě
Interní mediátor a jeho funkce ve firmě
Fáze procesu mediace
Techniky mediace
Prevence konfliktů
Mediace v konfliktu na pracovišti – kdy je vhodné jí využít
Výhody a úskalí mediace jako jednoho z možných způsobů řešení konfliktů a sporů
Příklady dobré praxe z firem

Využití mediace v zaměstnání

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
490 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.