Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Vysílání pracovníků na zahraniční pracovní cesty nejen z pohledu cestovních náhrad

Kurzem Vás provede Mgr. Magdaléna Vyškovská

daňová poradkyně, specialistka na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie…

Základní info

PRO

Určeno pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU.

CÍL

Směrnice o vysílání pracovníků, která byla zásadně novelizována v polovině roku 2020, se týká mnoha českých zaměstnavatelů vysílající zaměstnance na pracovní cesty, ukládá jim nové povinnosti a klade limity vyslání. Cílem tohoto semináře je vysvětlit povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměstnanců do EU nejen na pracovní cesty z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva a zabránit tak riziku sankcí.

OBSAH

Co je to vyslání z pohledu různých právních předpis?
 • Evropské právo
 • Pracovní právo
 • Daňové právo
 • Právo sociálního zabezpečení
Pracovní cesta a vyslání
 • Nárok na cestovní náhrady
 • Možnost snížení nároku na zahraniční stravné
 • Místo výkonu práce v zahraničí
Volný pohyb služeb a jeho limity
 • Co je to volný pohyb služeb
 • Kdy se nejedná o volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti
Minimální a srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání po novelizaci směrnice
 • Informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky
 • Povinnost poskytovat odměnu namísto minimální mzdy podle předpisů státu vyslání
 • Doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou
 • Řetězení vyslání pracovníků na stejnou pracovní pozici na stejném místě a její dopady
 • Omezení délky vyslání zaměstnanců a aplikace všech lokálních předpisů státu vyslání
 • Srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání versus minimální podmínky ve státě vyslání
 • Vyslání agenturních zaměstnanců a povinnosti agentury práce a uživatele
 • Přidělení k jinému zaměstnavateli do jiného členského státu versus vyslání agenturou práce ve světle směrnice o vysílání pracovníků
 • Povinné hlášení vyslání zaměstnanců před zahájením vyslání
Notifikace ve státě vyslání – příklady z jednotlivých států
 • Slovensko, Rakousko, Francie, Německo, atd.
 • Sankce za nesplnění notifikačních povinností
Sociální zabezpečení a vyslání
 • Vyslání
 • Nesplnění podmínek pro vyslání pro účely sociálního zabezpečení a jeho dopady
 • Souběžně vykonávaná činnost
 • Výjimka
 • Oznamovací povinnosti a formulář A1 – jak ho získat
Stálá provozovna a povinnosti pro vysílající zaměstnavatele
 • Kdy vzniká českému zaměstnavateli stálá provozovna v zahraničí
 • Povinnosti při vzniku stálé provozovny
 • Situace, kdy stálá provozovna nevzniká
Zdanění vyslaných zaměstnanců ve státě vyslání
 • Zdanění v případě vzniku stálé provozovny
 • Zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady
Související daňové povinnosti v České republice
 • Zálohy na daň z příjmů fyzických osob – zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne
 • Podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel
 • Zamezení dvojího zdanění po novele zákona o daních z příjmů (dopad progresivního zdanění) včetně dopadů do zdanění českých daňových rezidentů
Příklady, dotazy a diskuze

Vysílání pracovníků na zahraniční pracovní cesty nejen z pohledu cestovních náhrad

Vybraný termín:

27.9.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a osm ? Součet zapište číslicemi.