Vybrané otázky pracovnoprávnych vzťahov: Skončenie pracovného pomeru

seminář

Základní info

Jednodenný seminár určený primárne pre personálnych manažérov, manažérov ľudských zdrojov, vedúcich pracovníkov.

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s tématikou časti pracovnoprávnych vzťahov - skončenie pracovného pomeru.

Obsahová náplň:

1. Zákonné možnosti skončenia pracovného pomeru

  dohoda

  výpoveď

  okamžité skončenie

  skončenie v skúšobnej dobe (aj v ochrannej dobe)

  skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

2. Ochranná doba zamestnanca

3. Zákaz výpovede, výnimky zo zákazu výpovede

4. Výpoveď

    daná zamestnancom

    daná zamestnávateľom

5. Okamžité skončenie pracovného pomeru

    zo strany zamestnanca

    zo strany zamestnávateľa

6. Skončenie pracovného pomeru na kratší čas

7. Výpoveď zamestnávateľa z organizačných dôvodov

    organizačné dôvody v zmysle zákona

    rozhodnutie o organizačnej zmene

    ponuková povinnosť

8. Spor o neplatnosť skončenia pracovného pomeru

    výklad zákonných ustanovení

    praktické prípady zo súdnych sporov

9. Odstupné

    kedy naň vzniká nárok

    výška osdupného

10. Odchodné

11. Hromadné prepúšťanie

      definícia

      podmienky

 

Vybrané otázky pracovnoprávnych vzťahov: Skončenie pracovného pomeru

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.