Vybrané otázky pracovnoprávnych vzťahov: Pracovná disciplína

seminář

Základní info

Jednodenný seminár určený pre personálnych manažérov, manažérov ľudských zdrojov, vedúcich zamestnancov.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s tématikou časti pracovnoprávnych vzťahov - pracovná disciplína: jej dodržiavanie, kontrola, porušenie, sankcie, príklady ukladania opatrení.

Obsahová náplň:

1. Vedúci zamestnanci - definícia

    Základné povinnosti vedúcich zamestnancov na úseku kontroly dodržiavania   

    pracovnej disciplíny

2. Pracovný poriadok z pohľadu dodržiavania pracovnej disciplíny

    Čo rieši pracovný poriadok

    Podmienky jeho záväznosti (platnosti)

    Právne účinky

3. Dodržiavanie pracovnej disciplíny

    zo strany zamestnancov všeobecne

4. Porušenie pracovnej disciplíny, porušenie pracovnoprávnych povinností

    úmyselne

    z nedbanlivosti

    pri plnení pracovných úloh

    v priamej súvislosti s nimi

5. Stupeň intenzity porušenia prac. disciplíny

    menej závažné porušenie pracovnej disciplíny

    závažné porušenie pracovnej disciplíny

6. Dôsledky porušenia pracovnej disciplíny

    Písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny

    Výpoveď

    Okamžité skončenie 

7. Neuspokojivé pracovné výsledky

    Výzva + výpoveď

 

8.  Vytýkacie listy príklady

     (príloha  prezentácie)

9. Poznatky zo súdnych sporov.

 

 

 


Vybrané otázky pracovnoprávnych vzťahov: Pracovná disciplína

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
2 868 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.