Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce

Kurzem Vás provede Mgr. Michal Čermák - působí jako právník na Českém vysokém učení technickém v Praze a Masarykově univerzitě v Brně, je majitelem poradenské společnosti CERAP, s.r.o. a působí jako externí konzultant v oblastech složitých veřejných zakázek u řady zadavatelů. Ve své praxi se zaměřuje zejména na veřejné zakázky na informační systémy a stavební práce.

Základní info

Program semináře:
* Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích řízení, specifika;
* Předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli VZ na stavební práce – jak je vést a dozvědět se potřebné informace?
* Související veřejné zakázky s veřejnou zakázkou na stavební práce – VZ na projektovou dokumentaci vč. VZ na zhotovení BIM, TDS, BOZP;
* Příprava zadávacích podmínek na VZ na stavební práce – specifika a rizika;
* Smlouva o dílo – náležitosti, esenciality, tipy, možnosti užití smluvních standardů;
* Projekty a veřejné zakázky typu Design & Build – postupy zadávacího řízení, způsoby soutěže;
* Výběr dodavatele – možnosti a postupy hodnocení kvality – náklady životního cyklu, postupy typu BVA;
* Problematika způsobilosti a kvalifikace;
* Problematika nabídky – změna vs. vysvětlení nabídky.
* Změny závazků vzešlých ze soutěže na veřejnou zakázku – problematika podstatné a nepodstatné změny smlouvy, jak užívat a vykládat ust. § 222 (jednotlivé odstavce – limity, aplikace, procesování), vyhrazené změny závazku.Očekává se živá diskuse s účastníky založená na jejich vlastních zkušenosti a kazuistice.

Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce

Vybraný termín:

4.10.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.