Veřejné zakázky v praxi - online kurz

Základní info

edpoklady=\"\\"\\"\" h=\"\\"\\"\" hem=\"\\"\\"\" ho=\"\\"\\"\" i=\"\\"\\"\" jejich=\"\\"\\"\" klady=\"\\"\\"\" kon=\"\\"\\"\" l=\"\\"\\"\" lek=\"\\"\\"\" meni=\"\\"\\"\" mi=\"\\"\\"\" na=\"\\"\\"\" nejen=\"\\"\\"\" ny=\"\\"\\"\" o=\"\\"\\"\" obsah=\"\\"\\"\" od=\"\\"\\"\" ohledem=\"\\"\\"\" po=\"\\"\\"\" podpis=\"\\"\\"\" praxi=\"\\"\\"\" pro=\"\\"\\"\" problematikou=\"\\"\\"\" proces=\"\\"\\"\" procesem=\"\\"\\"\" s=\"\\"\\"\" smlouvy=\"\\"\\"\" span=\"\\"\\"\" style=\"\\"\\\\"text-decoration:\\"\" v=\"\\"\\"\" zadavatele=\"\\"\\"\" ze=\"\\"\\"\" zem=\"\\"\\"\" zemi=\"\\"\\"\" zky=\"\\"\\"\" zky.=\"\\"\\"\">Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky.

Cíl semináře:

Účastníci budou seznámeni s problematikou veřejných zakázek, včetně konkrétních příkladů, řešení případových studií s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek.
Obsah semináře:
Seznámení s procesem a průběhem veřejné zakázky od vypracování zadávací dokumentace až po podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení.
Uchazeči budou seznámeni s jednotlivými fázemi výběrového řízení a s praktickými příklady ze zadávací dokumentace.
•    Definice zadavatele a jejich druhy.
•    Vymezení veřejné zakázky a jejich druhy. Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce
•    Vypracování zadávací dokumentace:
•    Technické podmínky
•    Základní kvalifikační předpoklady a jejich prokazování
•    Profesní kvalifikační předpoklady a jejich prokazování
•    Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a jejich prokazování
•    Technické kvalifikační předpoklady a jejich prokazování
•    Poddodavatelé a „sčítání kvalifikace“
•    Opční právo
•    Zadávání částí zakázek
•    Lhůty
•    Otevírání obálek s nabídkami
•    Proces a průběh posuzování nabídek
•    Hodnocení nabídek
•    Mimořádně nízká nabídková cena
•    Rozhodnutí
•    Zrušení zadávacího řízení
•    Změny smluv
•    Elektronická komunikace
•    Připravovaná novela zákona k 1. 1. 2021
•    Časté chyby
•    Diskuze a dotazy

UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.

Veřejné zakázky v praxi - online kurz

Vybraný termín:

27.11.2020  Jihomoravský kraj

Cena
1314 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.