Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek

Základní info

Vybrané okruhy:
* Vymezení pojmu „veřejná zakázka malého rozsahu“, limity použitelnosti zákona o zadávání veřejných zakázek a jiných předpisů
* Povinnosti ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu z pohledu typu zadavatele
* Povinnosti ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu z pohledu zdroje financování (dotovaná plnění a nedotovaná plnění)
* Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v zadávacím řízení a mimo zadávací řízení, pořadí a návaznost kroků zadavatele, povinné a dobrovolné zadávání v zadávacím řízení – rozdíly, důsledky a rizika
* Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a jejich promítnutí do modelových situací
* Stanovení předpokládané hodnoty u veřejných zakázek malého rozsahu
* Jediná veřejná zakázka nebo více dílčích veřejných zakázek na „podobné“ plnění: judikovaná pravidla pro určení rozsahu jediné zakázky, sčítání zakázek, dělení zakázek a jejich zadávání po částech
* Interní normativní pravidla zadavatelů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
* Konstrukce a obsah pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v jednotlivých případech, požadavky na otevřenost výběru dodavatele, na kvalifikaci dodavatelů a na pravidla pro hodnocení nabídek
* Způsob komunikace při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, problémy elektronické komunikace před zadáváním, při zadávání a po skončení zadávání
* Doplňování, objasňování a dodatečná „optimalizace“ nabídek v případě veřejných zakázek malého rozsahu
* Smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, pravidla a doporučení
* Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky malého rozsahu, limity změn závazků vyhrazených předem, limity změn závazků po dobu účinnosti smlouvy, nutné a vhodné změny smluv po dobu jejich účinnosti, podstatné a nepodstatné změny smluv na veřejné zakázky malého rozsahu
* Obrana dodavatelů a možnosti ingerence orgánů veřejné moci do zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek

Vybraný termín:

1.12.2020  Praha

Cena
2305 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a dvě ? Součet zapište číslicemi.