Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?

Kurzem Vás provede Mgr. Michal Čermák - působí jako právník na Českém vysokém učení technickém v Praze, je majitelem poradenské společnosti Čermák Consulting, s.r.o. a působí jako externí konzultant v oblastech složitých veřejných zakázek u řady zadavatelů. Ve své praxi se zaměřuje zejména na veřejné zakázky na informační systémy a stavební práce. V minulosti byl ředitelem úseku veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Základní info

Program semináře:
* Soutěž kvality veřejných zakázek – historický vývoj, možné obecné přístupy a základní druhy soutěže kvality
* Soutěž kvality a přístupy kontrolních orgánů – ÚOHS, soudů a dotačních orgánů
* Zásady 3 E v zadávacím řízení
* Ekonomická výhodnost nabídek
* Tzv. Quality approach a best value for money principy
* Stanovení hodnotících kritérií do zadávacích podmínek:
- Jak soutěžit kvalitu ve veřejných zakázkách na stavební práce?
- Jak soutěžit kvalitu ve veřejných zakázkách na IT – HW a SW?
- Jak soutěžit kvalitu ve VZ ve zdravotnictví?
- Hodnotící metody (vzorce výpočtu, způsoby),
- Vhodná a nevhodná hodnotící kritéria.
* Zpracování protokolu o hodnocení nabídek a zprávy o hodnocení nabídek
* Hodnocení kvality a práce hodnotící komise
* Úskalí a rizika soutěže kvality

Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?

Vybraný termín:

12.11.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 553 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a pět ? Součet zapište číslicemi.