Veřejné právo pro zaměstnance státní správy a samosprávy

kurz

Základní info

Cílem modulu o základech správního práva je poskytnout účastníkovi základní orientaci v právních pojmech a institutech týkajících se tak obsáhlé problematiky jako je správní právo, což přispěje nejenom ke zvýšení právního vědomí účastníka modulu, ale znalosti základních pojmů veřejného práva jistě přispějí i ke zkvalitnění výkonu jeho budoucí profese. Účastníci budou seznámení nejenom s obecnými základy správního práva, ale i s procesními instituty a některými klíčovými oblastmi správy (např. správa vnitřní, daňová apod.). Důraz bude kladen nejenom na teoretické znalosti ale i na praktické dovednosti jako je orientace na internetových stránkách jednotlivých správních úřadů, jakož i na vlastní projev uchazeče.

Veřejné právo pro zaměstnance státní správy a samosprávy

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
4 800 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.