Veřejná prostranství - aktuálně

Kurzem Vás provede Mgr. Karel Černín, Ph.D. - soudce Krajského soudu v Brně

Základní info

Z obsahu semináře:
* Pojem veřejného prostranství. (Jaké jsou definiční znaky veřejného prostranství? Kde se tento pojem vyskytuje v právních předpisech?)
* Veřejné prostranství na soukromém pozemku. (Může vůbec existovat proti vůli vlastníka? Jak je vlastník veřejným prostranstvím omezen ve využití svého pozemku? Má právo na nějakou finanční kompenzaci za toto omezení? A kdo má povinnost o veřejné prostranství na soukromém pozemku pečovat?)
* Inventarizace stávajících veřejných prostranství v obci. (Jaké právní nástroje lze využít pro evidenci veřejných prostranství? Jaké jsou výhody a slabiny územního plánu, obecně závazné vyhlášky, usnesení zastupitelstva, deklaratorního správního rozhodnutí a neformálního pasportu veřejných prostranství?)
* Plánování nových veřejných prostranství. (Koncepce veřejných prostranství jako strategický dokument obce. Jaká je role a využití územního plánu, regulačního plánu, územní studie?)
* Budování veřejných prostranství. (Má veřejnou infrastrukturu zřizovat obec nebo soukromý investor? Jaká je role a využití plánovací smlouvy a dohody o parcelaci? Jaké změny přinese nový stavební zákon?)
* Veřejná prostranství a aktuální judikatura

Veřejná prostranství - aktuálně

Vybraný termín:

14.11.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 553 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a jedna ? Součet zapište číslicemi.