Územní plánování - současný stavební zákon a souběh s částmi nového stavebního zákona, které jsou již účinné, novely prováděcích vyhlášek a aplikace těchto právních předpisů v praxi v přechodném období, metodiky a judikatura, informace o nejaktuálnějších

Kurzem Vás provede Ing. Tomáš Sklenář - spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, spolupodílel se na návrhu nového stavebního zákona, člen rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, přednášející na přípravě na zkoušky a člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územního plánování, člen zkušební komise ČKAIT pro obor městské inženýrství, autor vymezení průmyslové zóny Kolín-Ovčáry (Automobilka Toyota), řešení lokalit pro bydlení a pro veřejnou infrastrukturu, podílel se na pořízení více jak 100 ÚPD a ÚPP. Dlouholetý zástupce ředitele a ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj.

Kurzem Vás provede Ing. Roman Vodný, Ph.D. - ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, spoluautor návrhu novel stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a návrhu nového stavebního zákona na úseku územního plánování, přednášející na Fakultě stavební ČVUT Praha, České zemědělské univerzitě Praha a na přípravě na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování, předseda zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování, místopředseda Autorizační rady ČKA.

Základní info

Program:
* Aplikace vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2023.
* Pojetí jednotného standardu (zejm. ploch s rozdílným způsobem využití) v souladu s novými právními předpisy.
* Digitalizace a vyhláška č. 500/2006 Sb., v aktuálním znění.
* V kterých případech není nutné aplikovat jednotný standard a jakým způsobem (přechodná ustanovení, nejčastější dotazy).
* Která ustanovení stavebního zákona č. 283/2021 Sb. jsou již účinná, postupné nabývání účinnosti dalších ustanovení.
* Novela stavebního zákona č. 283/2021 Sb. na úseku územního plánování (pokud by nebyla ještě schválena, pak informace o aktuálním stavu projednávání tisku 330 v Parlamentu).
* Aplikace stavebního zákona z roku 2006 a stavebního zákona z roku 2021 v období do 30. 6. 2024.
* Ke kterým stavbám se nebude od 1. 7. 2023 vydávat závazné stanovisko orgánu územního plánování.
* Informace o novelách jiných zákonů souvisejících s územním plánováním.
* Výběr z metodik (jak správně vést spis).
* Informace o vybrané judikatuře.
* Blok otázek a odpovědí.

Územní plánování - současný stavební zákon a souběh s částmi nového stavebního zákona, které jsou již účinné, novely prováděcích vyhlášek a aplikace těchto právních předpisů v praxi v přechodném období, metodiky a judikatura, informace o nejaktuálnějších

Vybraný termín:

16.5.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena
2 305 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.