Úvod do právní problematiky smluv v IT

Základní info

V rámci úvodního kurzu právní problematiky smluv v IT dojde k vysvětlení základních konceptů duševního vlastnictví s důrazem na autorství a práva k počítačovým programům. V kurzu si vysvětlíme, jak ošetřit vývoj software, a to jak z pozice objednatele, tak dodavatele. V další části kurzu podrobně projednáme licenční smlouvu a jak vybrat a nastavit nejvhodnější licenční model. Zejména objednatelům v této části vysvětlíme, jak předejít vendor-locku u nákupu softwarových děl. V poslední části kurzu projednáme postimplementační podporu a údržbu software a jak zajistit kontinuitu provozu. Tento kurz lektorsky zajišťuje advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL.
  • Právo duševního vlastnictví
  • Právo duševního vlastnictví
  • Vývoj software
  • Nakládání se software

Úvod do právní problematiky smluv v IT

Vybraný termín:

4.6.2021  Praha

Cena
5400 Kč + 21 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a tři ? Součet zapište číslicemi.