Účetnictví společenství vlastníků jednotek

kurz

Základní info

Seminář se skládá ze dvou částí, které si můžete objednat též samostatně:

Pro začátečníky v oblasti účetnictví SVJ máme připraveno téma s názvem Účetnictví SVJ pro začátečníky.

Pro zkušené v oblasti účetnictví SVJ máme připraveno téma Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky.
Obsah semináře

I. část
* právní postavení společenství vlastníků
* služby spojené s užíváním jednotek (právní rámec, zdroje krytí, účtování)
* náklady na správu domu a pozemku (právní rámec, zdroje krytí, účtování)
* hospodářský výsledek společenství vlastníků
* dlužníci – účetní pohled
* úvěry

II. část
* dotace
* pojistné plnění
* majetek společenství
* příjmy společenství vlastníků vs. příjmy jednotlivých vlastníků
* přiznání k dani z příjmů právnických osob společenství vlastníků
* problematika odměňování za práci pro společenství vlastníků
* diskuze
Klíčové pojmy

společenství vlastníků jednotek (SVJ), účetnictví, hospodaření, postupy učtování, financování oprav, pořízení majetku, účetní závěrka, služby spojené s užíváním bytu
Seminář je určen pro

členy výboru společenství vlastníků, účetní a pro ostatní zájemce o problematiku účetnictví těchto účetních jednotek.
Co Vám seminář přinese

seznámíte se s problematikou účetnictví společenství vlastníků jednotek od samého začátku až po komplikovanější otázky dotací, majetku společenství a dalších.

Účetnictví společenství vlastníků jednotek

Vybraný termín:

5.11.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha
Tento termín

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.