Tři režimy EET - běžný, zjednodušený a zvláštní - který si zvolit?

kurz

Základní info

Již brzy bude spuštěna 3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb. V on-line semináři představíme tři režimy, v nichž lze evidenci vést. Výběr z obsahu:
Kdo a jaké tržby eviduje
Výjimky z EET
Termíny zahájení povinné evidence
COVID-19 a EET
Stručný popis jednotlivých režimů evidence tržeb
Výhody a nevýhody elektronické a „papírové“ evidence tržeb
Již brzy bude spuštěna 3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb. V on-line semináři představíme tři režimy, v nichž lze evidenci vést. Výběr z obsahu:
Kdo a jaké tržby eviduje
Výjimky z EET
Termíny zahájení povinné evidence
COVID-19 a EET
Stručný popis jednotlivých režimů evidence tržeb
Výhody a nevýhody elektronické a „papírové“ evidence tržeb

Tři režimy EET - běžný, zjednodušený a zvláštní - který si zvolit?

Vybraný termín:

 Praha

Cena
490.- Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.