Trestno-pravna rovina podnikania

seminář

Základní info

Obsah:

1.časť: Všeobecne o trestno-právnej zodpovednosti - účastník sa oboznámi so základnými pojmami trestného práva ako je trestný čin, zločin, prečin, trestnoprávna zodpovednosť, škoda, skutková podstata trestného činu, náležitosti skutkovej podstaty trestného činu a účinná ľútosť. Zároveň sa oboznámi s vybranými trestnými činmi, ktoré sa môžu vyskytnúť pri podnikaní, a to nevyplatenie mzdy a odstupného, neoprávnené užívanie cudzej veci, úverový podvod, subvenčný podvod, podvodný úpadok, zavinený úpadok, poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa, marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania, porušovanie zákazu konkurencie, trestné činy hospodárske.


2.časť: Trestný čin podvodu, sprenevery, podplácania a neodvedenia dane a poistného - v tejto časti za pomoci školiteľa účastníci rozoberú jednotlivé vymenované trestné činy a na ich skutkových podstatách si vyskúšajú, rôzne modifikácie situácií z praxe, na aplikovanie teoretických vedomostí, s cieľom rozlíšiť trestno-právne konanie od konania netrestného.

 

Školiteľ: Mgr. Peter Serina, advokát

Trestno-pravna rovina podnikania

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
2 801 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.