Trestní odpovědnost právnických osob

Kurzem Vás provede JUDr. Pavel Zeman - Působil jako státní zástupce nejdříve na okresním, poté i na krajském státním zastupitelství v Plzni. Potom nastoupil na Nejvyšší státní zastupitelství v Brně (NSZ). V roce 2004 se stal zástupcem České republiky u Evropské jednotky pro justiční spolupráci (Eurojust) a zároveň působil jako státní zástupce na mezinárodním odboru Nejvyššího státního zastupitelství. K 1. lednu 2011 byl jmenován nejvyšším státním zástupcem. Tuto funkci zastával do června 2021. Specializuje se na legislativu, analytiku a metodiku a mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech. Za přínos k vzájemnému respektu mezi jednotlivými právnickými profesemi, za přednáškovou činnost pro brněnské členy JČP, jakož i za úsilí o nezávislost státního zastupitelství mu byla v roce 2021 na návrh Jednoty českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy. Absolvoval Právnickou a Filozofickou fakultu (obor politologie) Univerzity Karlovy v Praze.

Základní info

V rámci jednotlivých bodů se přednáška bude snažit odpovědět na následující okruhy otázek:
* Proč a jak trestáme právnické osoby
* Historické souvislosti trestání právnických osob a inspirace anglosaským světem
* Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob
* Zahraniční právní úpravy a jejich možný vliv na české obchodní společnosti
* Jak se vyhnout problémům aneb proč jsou důležité compliance systémy
* Co dělat, když se už do problémů dostanu aneb jak přistoupit k trestnímu řízení
* Trestání podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
* Musím vždy čekat na projednání věci v hlavním líčení aneb možnost sjednání dohody o vině a trestu a aplikace dalších konsensuálních forem trestního řízení
* Co mám a nemám dělat, když už dojde k odsouzení – možné důsledky některých trestů
* Dotazy, diskuse

Trestní odpovědnost právnických osob

Vybraný termín:

11.11.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 388 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.