Trestní odpovědnost právnických osob (Compliance) – e-learning

e-kurz

Základní info

Popis kurzu

E-kurz Trestní odpovědnosti právnických osob shrnuje základy trestněprávní úpravy týkající se odpovědnosti právnických osob. Kurz doporučujeme doplnit o specifika každé organizace (oblast Compliance programu).

Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámit zaměstnance se základy trestněprávní úpravy týkající se odpovědnosti právnických osob a s postupy stanovenými programem Compliance tak, jak je nastaven v konkrétní organizaci.

Určeno pro

Kurz je určen zaměstnancům stanoveným organizací.

Obsah kurzu

Právní úprava; Východiska trestní odpovědnosti; Trestné činy a postihy; Podvod, korupce a úplatkářství; Důsledky podvodného jednání; Compliance a související nástroje; Firemní kultura

Poznámka

Kurz Trestní odpovědnosti právnických osob doporučujeme doplnit o informace z prostředí organizace zákazníka (interní pravidla, etický kodex, Compliance program). Kurz Vám rádi dodáme v příslušném formátu (SCORM, AICC) do vašeho vlastního LMS (eDoceo, iTutor, Moodle, Microsoft SharePoint, Plateau nebo jakýkoliv jiný). Kurz provozujeme také v LMS INSTRUCTOR, které zajišťuje veškerou související organizací a evidencí školení (hlídání termínů, ověřování znalostí, certifikaci absolvovaných kurzů, vedení přehledů o školení apod.).

Metody výuky

E-learningový kurz.

Trestní odpovědnost právnických osob (Compliance) – e-learning

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.