Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem

Základní info

Cíle kurzu

Cílem semináře je seznámit vás s problematikou systému HACCP ve stravovacích provozech, dále s principy systému HACCP a s postupy zavádění systému v praxi. Bude vám vysvětlena problematika nebezpečí z potravin, dále základní pojmy a požadavky na systém HACCP.
Získáte informace a návod, jak vytvořit a zavést systém HACCP v praxi (ve vlastním provozu).

Určeno pro

Seminář je určen všem, kteří se chtějí o systému Hazard Analysis and Critical Control Points (dále jen HACCP) dozvědět více, zejména pracovníkům, kteří jsou za systém HACCP zodpovědní.

Seminář je primárně určen pro stravovací provozy (bude řešena oblast související s výrobou pokrmů).

Obsah kurzu

• legislativní požadavky na systém HACCP,
• základní principy systému HACCP,
• nebezpečí z potravin,
• postup zavádění systému HACCP,
• ověřování systému HACCP.

Dotazy a diskuze.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem

Vybraný termín:

16.9.2020  Praha

Cena
1990 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.