Svěřenecký fond v daních a účetnictví

kurz

Základní info

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor svěřenského fondu z pohledu občanského zákoníku, daní z příjmů a účetnictví. Výběr z obsahu:
vymezení svěřenského fondu v občanském zákoníku,
svěřenský fond coby poplatník daně z příjmů (pravidla pro vkládaný majetek, podávání přiznání, zdanění),
plnění ze svěřenského fondu a jeho zdanění u příjemce (obmyšleného),
svěřenský fond z pohledu vedení účetnictví.
Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor svěřenského fondu z pohledu občanského zákoníku, daní z příjmů a účetnictví. Výběr z obsahu:
vymezení svěřenského fondu v občanském zákoníku,
svěřenský fond coby poplatník daně z příjmů (pravidla pro vkládaný majetek, podávání přiznání, zdanění),
plnění ze svěřenského fondu a jeho zdanění u příjemce (obmyšleného),
svěřenský fond z pohledu vedení účetnictví.

Svěřenecký fond v daních a účetnictví

Vybraný termín:

 Praha

Cena
490.- Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.