Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Stavební zákon – povolování, provádění staveb

Kurzem Vás provede JUDr. Vladimíra Sedláčková

Zástupce ředitele odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Absolventka Právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně.…

Základní info

Cíle kurzu

Absolvováním semináře získáte přehled o úpravě zjednodušujících forem povolení staveb podle stavebního zákona, o současné úpravě společného územního a stavebního řízení a rozdílech mezi obecnou a zvláštní úpravou danou liniovým zákonem a zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí. Na postupném projednání průběhu společného řízení budou ukázány konkrétní rozdíly mezi současnou a budoucí právní úpravou.

Budete informováni o budoucích zásadních změnách v soustavě stavebních úřadů a dotčených orgánů, o rozdělení staveb na drobné/jednoduché/ostatní/vyhrazené, rozdílné příslušnosti a způsobu povolování a užívání staveb u jednotlivých druhů podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Určeno pro

Pracovníkům stavebních úřadů, obecných i speciálních stavebních úřadů. Dále jej doporučujeme investorům i odborné veřejnosti.

Obsah kurzu

• jednotlivé formy povolování staveb (stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, certifikát autorizovaného inspektora, souhlas s ohlášením),

• obecná úprava společného územního a stavebního řízení podle stavebního zákona a jeho speciální úprava podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a podle liniového zákona č. 416/2009 Sb.,

• související judikatura správních soudů,

• srovnání současné a budoucí úpravy průběhu řízení (účastníci řízení, náležitosti žádosti a dokumentace, souhlas vlastníka, námitky účastníků a připomínky veřejnosti, vyjádření stavebníka, posuzování záměru, lhůty pro vydání povolení, omezená platnost povolení),

• přehled zásadních změn u soustavy stavebních úřadů a povolování staveb v rámci rekodifikace veřejného stavebního práva (úkony před zahájením řízení, zrychlené řízení, rámcové povolení, povolení záměru EIA, povolování nestavebního záměru).


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Stavební zákon – povolování, provádění staveb

Vybraný termín:

16.5.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a šest ? Součet zapište číslicemi.