Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely

Kurzem Vás provede JUDr. Ing. Josef Staša,CSc. - Právnická fakulta University Karlovy, katedra správního práva a správní vědy,člen Legislativní rady vlády, člen České společnosti pro stavební právo

Základní info

Odborný program semináře:
* Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na společné a zjednodušené postupy a jejich výsledky
* Vztah stavebního zákona a liniového zákona
* Postupy podle stavebního zákona jako tzv. navazující řízení
* Rozhodování v souvislosti s obecnými požadavky na výstavbu
* Vykonavatelé veřejné správy v oblasti výstavby; charakter působnosti orgánů obcí a krajů; role dotčených orgánů
* Soustřeďování a poskytování informací o území
* Opatření obecné povahy jako forma územně plánovací dokumentace a územních opatření
* Umísťování staveb a jiných změn ve využití území (územní rozhodnutí a územní řízení; modifikace a alternativy; postavení úřadu územního plánování jako dotčeného orgánu)
* Vazby mezi režimy umisťování a režimy provádění staveb
* Provádění staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení (stavební povolení a stavební řízení; alternativy; postavení autorizovaného inspektora)
* Společná aprobace umístění a provedení záměru
* Provádění změn staveb před jejich dokončením
* Správní řízení navazující na zjištění tzv. černé stavby a opakované stavební řízení
* Kolaudační správní postupy
* Rekolaudační správní postupy
* Správní postupy navazující na ohlášení záměru odstranit stavbu
* Postupy týkající se závadných staveb; zajišťování pořádku ve výstavbě
* Výkon dozorčích činností v oblasti výstavby a projednávání přestupků podle stavebního zákona
* Správní řád a revize postupů podle stavebního zákona (odvolací řízení, obnova řízení, přezkumné řízení, prohlášení nicotnosti)
* Soudní kontrola správních postupů podle stavebního zákona
* Výhled elektronizace veřejného stavebního právaPožadavky na bližší zaměření semináře a dotazy k uvedeným bodům programu lze zasílat do 1. června na e-mailovou adresu: info@bovapolygon.cz. Úprava programu je možná i na místě dohodou účastníků semináře.

Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely

Vybraný termín:

8.6.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.