Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na přípravu rekodifikace

Základní info

Odborný program semináře:
* Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na zjednodušené postupy a jejich výsledky (souhlasy, veřejnoprávní smlouvy)
* Vykonavatelé veřejné správy v oblasti výstavby, role dotčených orgánů
* Soustřeďování a poskytování informací o území
* Opatření obecné povahy jako forma územně plánovací dokumentace a územních opatření
* Integrace a spojování postupů na úsecích územního rozhodování a stavebního řádu podle stavebního zákona (společné řízení)
* Postupy podle stavebního zákona jako tzv. navazující řízení
* Vztah stavebního zákona a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
* Rozhodování v souvislosti s obecnými požadavky na výstavbu
* Povolování umísťování staveb a jiných změn ve využití území (územní rozhodnutí a územní řízení); úřad územního plánování jako dotčený orgán
* Modifikace ve zjednodušeném územním řízení
* Modifikace v území vyhrazeném regulačnímu plánu
* Náhrada územního rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou
* Správní postupy týkající se vydání územního souhlasu
* Tzv. volný režim změn ve využití území
* Vazby mezi územním rozhodováním a úkony předcházející provádění stavby na úseku stavebního řádu
* Povolování staveb a jejich změn
* Náhrada stavebního povolení posouzením stavby autorizovaným inspektorem
* Náhrada stavebního povolení veřejnoprávní smlouvou
* Správní postupy navazující na ohlášení stavebnímu úřadu
* Tzv. volný režim provádění staveb
* Provádění změn staveb před jejich dokončením
* Správní řízení navazující na zjištění tzv. černé stavby
* Kolaudační správní postupy
* Rekolaudační správní postupy
* Správní postupy navazující na ohlášení záměru odstranit stavbu
* Nařizování některých činností vlastníku stavby
* Výkon dozorčích činností v oblasti výstavby
* Zajišťovací instituty podle stavebního zákona
* Projednávání přestupků podle stavebního zákona
* Správní řád a revize postupů podle stavebního zákona (odvolací řízení, přezkumné řízení, obnova řízení)
* Soudní kontrola správních postupů podle stavebního zákona
* Správní a soudní postupy navazující na soudní rozhodnutí
* Elektronizace veřejného stavebního právaPožadavky na bližší zaměření semináře a dotazy k uvedeným bodům programu lze zasílat do 8. září na e-mailovou adresu: info@bovapolygon.cz. Úprava programu je možná i na místě dohodou účastníků semináře.

Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na přípravu rekodifikace

Vybraný termín:

15.9.2020  Praha

Cena
2305 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.