Správní postupy podle nového stavebního zákona

Kurzem Vás provede JUDr. Ing. Josef Staša,CSc. - Právnická fakulta University Karlovy, katedra správního práva a správní vědy,člen Legislativní rady vlády, člen České společnosti pro stavební právo

Základní info

Odborný program semináře:
* Obecná správních postupů podle stavebního zákona
* Veřejná správa na úsecích územního plánování a stavebního řádu, dotčené orgány
* Postupy související s opatřeními obecné povahy na úseku územního plánování
* Postupy související s veřejnoprávními smlouvami uzavíranými na úseku územního plánování
* Rozhodování ve věcech požadavků na výstavbu
* Poskytování předběžných informací
* Rozhodování ve věcech realizace stavebních a nestavebních záměrů a záměru odstranit stavbu
* Postup stavebního úřadu jako tzv. navazující řízení
* Postup stavebního úřadu týkající se tzv. černé stavby
* Kolaudační a rekolaudační postupy
* Postupy ukládání opatření k zajištění pořádku na úseku stavebního řádu
* Zvláštnosti kontrolních postupů podle stavebního zákona
* Zvláštnosti řízení o přestupcích podle stavebního zákona
* Správní řád a revize postupů podle stavebního zákona (odvolací řízení, obnova řízení, přezkumné řízení, prohlášení nicotnosti)
* Soudní kontrola správních postupů podle stavebního zákonaPožadavky na bližší zaměření semináře a dotazy k uvedeným bodům programu lze zasílat do 28. května na e-mailovou adresu: info@bovapolygon.cz. Úprava programu je možná i na místě dohodou účastníků semináře.

Správní postupy podle nového stavebního zákona

Vybraný termín:

4.6.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a sedm ? Součet zapište číslicemi.