Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi

Kurzem Vás provede Mgr. Jiří Moskala, MPA - vedoucí úřadu, odborník pro management obcí a měst a řízení lidských zdrojů

Základní info

Program:
* Vymezení pojmů OBEC, ÚSC, VEŘEJNÁ SPRÁVA
* Rozbor hlavních ustanovení právních předpisů souvisejících
- Zákon o obcích a krajích
- Zákon o úřednících
- Vztah zákona o úřednících k jiným právním předpisům (zákoník práce ad.)
* Vymezení pojmů ŘLZ, manažer a personalista
* Vymezení základních personálních činností a jejich vazba na právní předpisy
* Rozbor jednotlivých oblastí souvisejících s personální praxí zákona o úřednících
- Vznik pracovního poměru úředníků
- Jmenování a odvolání vedoucích úředníků
- Povinnosti úředníků
- Hodnocení úředníků
- Péče o zaměstnance
- Motivace a odměňování zaměstnanců dle zákoníku práce a příslušného nařízení vlády
- Skončení pracovního poměru úředníka
- Vzdělávání úředníků
- Veřejná výzva
- Výběrové řízení
- Zvláštní odborná způsobilost

Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi

Vybraný termín:

11.8.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 140 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.