Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Smlouva o výkonu funkce, souběhy a odměňování manažerů (nejen) pohledem judikatury

Základní info

Seminář se zaměří zejména na
* smlouvu o výkonu funkce
- právní režim, svoboda při volbě právního režimu a její limity
- důsledky podřízení smlouvy režimu zákoníku práce
- důsledky uzavření souběžné pracovní smlouvy na činnosti spadající do výkonu funkce člena statutárního orgánu
- důsledky uzavření souběžné pracovní smlouvy na výkon jiných činností
- rozlišení činností, které spadají do působnosti statutárního orgánu, a ostatních činností (hranice obchodního vedení), zejména ve světle aktuální judikatury
- forma smlouvy
- (možný) obsah smlouvy
- uzavření a schválení smlouvy (včetně tzv. „vzorových“ smluv)
- důsledky neuzavření smlouvy, její neplatnosti či jejího neschválení
- smlouva o výkonu funkce v případě, že členem orgánu je právnická osoba, a vztah této právnické osoby a jejího zástupce podle § 154 o. z.
* odměňování členů statutárního orgánu
- složky odměňování, odlišení odměny od jiných plnění (zejména náhrady nákladů)
- přiznání odměn neupravených ve smlouvě o výkonu funkce,
- bezplatnost výkonu funkce dle § 59 odst. 3 z. o. k.
- obvyklá odměna dle § 59 odst. 4 z. o. k. a předpoklady vzniku nároku na tuto odměnu
- neposkytnutí plnění dle § 61 odst. 2 z. o. k.
- schvalování mzdy dle § 61 odst. 3 z. o. k. a důsledky jejího neschválení
- povinnost vracet poskytnutá plnění dle § 62 z. o. k.

Smlouva o výkonu funkce, souběhy a odměňování manažerů (nejen) pohledem judikatury

Vybraný termín:

21.1.2020  Praha

Cena
2305 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a pět ? Součet zapište číslicemi.