Služební vozidlo v praxi

Kurzem Vás provede JUDr. Jaroslav Škubal

advokát, v rámci advokátní praxe vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě

Základní info

PRO

Určeno pro pracovníky personálních oddělení, vedoucí zaměstnance, správce vozového parku, právníky zabývajícími se pracovním právem.

CÍL

Cílem semináře je provést účastníky právní úpravou a praktickými úskalími používání služebních vozidel s tím, že seminář bude zaměřen na používání vozidel ze strany tzv. řidičů-referentů, tedy zaměstnanců, jejichž náplní práce jsou jiné činnosti než řízení (např. manažeři, THP pracovníci, obchodní zástupci apod.). Účastníci budou seznámeni s nejčastějšími chybami, kterých by se měli vyvarovat při své personální praxi, a tím zabránit možným rizikům a sankcím, ať již ze strany zaměstnanců, tak i kontrolních orgánů.  

OBSAH

  • Vysvětlení povahy řízení z právního pohledu (lze řidiči-referentovi nařídit řízení vozidla?) a nároky zaměstnanců s ním spojené – právo na mzdu, náhradu mzdy a cestovní náhrady
  • Možnost propuštění zaměstnance, zejm. pro ztrátu řidičského oprávnění nebo porušení dopravních předpisů (včetně zneužití alkoholu)
  • Seznámení s právní úpravou a soudními rozhodnutími, pokud jde o školení ohledně dopravních předpisů a případně technických předpisů vozidla, jsou tato školení povinná (v rámci BOZP) a dopadají i na výjimečné použití soukromého vozidla?
  • Vysvětlení specifik ohledně zdravotních prohlídek řidičů-referentů, pokud jde o jejich obsah a četnost, a to při zohlednění právní úpravy pracovnělékařských služeb, zmíněny budou i zvláštní prohlídky řidičů z povolání a jejich povinná úhrada zaměstnavatelem
  • Seznámení s povinnými přestávkami v řízení a jejich evidencí podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a protichůdnými názory na aplikaci tohoto nařízení na řidiče-referenty; budou zmíněny také povinné přestávky dle dopravních předpisů
  • Pozornost bude věnována i možnosti monitorování pohybu vozidla pomocí GPS (resp. kamer), a to jak z pohledu ochrany osobních údajů, zejména z pohledu GDPR, narušování soukromí zaměstnanců na pracovišti (které od poloviny roku 2017 mohou trestat pokutami i inspektoráty práce), tak i možného propuštění zaměstnance při zjištění nedostatků („černé“ jízdy nebo naopak nerealizování deklarovaných cest, nevhodném stylu jízdy apod.)
  • Účastníkům bude dáno doporučení na formu a obsah interních dokumentů upravujících používání vozidel (pracovní smlouva, jiná dohoda, vnitřní předpisy)

Služební vozidlo v praxi

Vybraný termín:

18.10.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

ONLINE
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a devět ? Součet zapište číslicemi.