Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Skončení pracovního poměru

Základní info

Obsah semináře:

Účastníci se při přednášce seznámí
* s formami skončení pracovního poměru, které zákoník práce upravuje,
* se způsobem sjednání dohody o skončení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době včetně ukončení pracovního poměru na dobu určitou uplynutím sjednané doby,
* s výpovědí ze strany zaměstnance a s podmínkami ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele,
* s výpovědními důvody, zákazy výpovědi a dobami, v nichž se pracovní poměr výpovědí nedá ukončit,
* s okamžitým zrušením pracovního poměru jako s výjimečným způsobem skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance i zaměstnavatele, s jeho náležitostmi a důvody a se lhůtami, v nichž je možné pracovní poměr okamžitě zrušit jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele,
* s pravidly doručování písemností týkajících se skončení pracovního poměru jak zaměstnancem, tak především zaměstnavatelem,
* s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími ve věcech skončení pracovního poměru se zaměřením zejm. na výpověď a okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele

Skončení pracovního poměru

Vybraný termín:

20.4.2020  Praha

Cena
3990 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.