Skončení pracovního poměru a dohod podle novely zákoníku práce od 1. 1. 2025 aneb jak se zbavit neschopného zaměstnance? - ON-LINE

Kurzem Vás provede JUDr. Ladislav Jouza - advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Základní info

Odborný program semináře:
* Legislativní aktuality ke dni konání semináře
* Formy a způsoby skončení pracovního poměru (přehled, nález Ústavního soudu, judikáty)
* Výpověď dohodou (forma dohody o skončení pracovního poměru, obsah, chyby v obsahu, ústní dohoda)
* Přehled výpovědních důvodů (zásadní soudní rozhodnutí)
* Výpovědní doba (její délka, možnost změny výpovědní doby, judikáty)
* Formy skončení pracovního poměru (dohoda a výpověď – možnost změny výpovědní doby)
* Výpovědní důvody (společné zásady pro výpověď, je ústní příkaz právním předpisem?, zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a posudek pracovně lékařské péče, doručování výpovědi, změny, jednotlivé výpovědní důvody)
* Organizační změny, nadbytečnost zaměstnance při zvyšování počtu zaměstnanců (částečná zaměstnanost může vyloučit skončení pracovního poměru, náhrada mzdy při částečné zaměstnanosti, zkrácení pracovní doby, změny v podnikatelském programu a předmětu činnosti, příspěvek od úřadu práce)
* Jak se zbavit neschopného zaměstnance (špatný a nedostatečný pracovní výkon, nekvalitní práce, neuspokojivé pracovní výsledky)
* Manažerské selhání (důsledky pro skončení pracovního poměru)
* Rozdíly mezi předpoklady k práci a požadavky na výkon práce (předpoklady stanovené právními předpisy, požadavky vymezené zaměstnavatelem)
* Skončení pracovního poměru při porušení dočasného režimu práce neschopného zaměstnance
* Stupně a rozdíly v porušení pracovní kázně a jiných pracovních povinností (důvody pro výpověď)
* Soudní rozhodnutí (judikáty) ke skončení pracovního poměru a k jednotlivým výpovědním důvodům
* Neplatné skončení pracovního poměru (náhrada škody, nejdůležitější soudní rozhodnutí)
* Hromadné propouštění
* Skončení pracovního poměru na dobu určitou, jeho pokračování
* Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
* Skončení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – důvody
* Účast odborů při skončení pracovního poměru (součinnost se zaměstnavatelem, výpověď odborovému funkcionáři)
* Povinnosti zaměstnavatele po skončení pracovního poměru (zápočtový list, posudek o pracovní činnosti, evidenční list důchodového zabezpečení, uschovávání mzdových dokladů apod.)
* Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Skončení pracovního poměru a dohod podle novely zákoníku práce od 1. 1. 2025 aneb jak se zbavit neschopného zaměstnance? - ON-LINE

Vybraný termín:

14.10.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 140 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.