Rozpočtová skladba

Základní info

Cílem semináře je seznámit účastníky s úplným zněním platné rozpočtové skladby, hledisky pro třídění příjmů a výdajů a kde všude se toto třídění uplatňuje. Součástí výkladu budou praktické příklady zatřídění s důrazem na aktuální změny.

Program semináře: 

  • Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění s účinností od 1.1.2020
  • Obsah rozpočtové skladby. Hlediska třídění příjmů a výdajů.
  • Výklad rozpočtové skladby z hlediska odpovědnostního, druhového, odvětvového, konsolidačního, zdrojového, programového, účelového, strukturního, transferového a doplňkového třídění rozpočtové skladby
  • Příjmové položky, výdajové položky, financování.
  • Výsledek rozpočtového hospodaření.
  • Upozornění na časté chyby při aplikaci rozpočtové skladby.
  • Diskuze, odpovědi na dotazy.

Rozpočtová skladba

Vybraný termín:

5.3.2021  Olomouc
09:00 – 14:00 hod.

Cena
1900 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a pět ? Součet zapište číslicemi.