Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE

Kurzem Vás provede Ing. Mgr. Jana Pecková Hodečková - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, zkušená lektorka a specialistka na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci pro veřejného ochránce práv se právem poskytování dotací prakticky zabývá. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

Kurzem Vás provede Mgr. David Slováček - asistent soudkyně Nejvyššího správního soudu, dříve právník Kanceláře veřejného ochránce práv. Je spoluautorem připravovaného komentáře k novému stavebnímu zákonu. Zkušený lektor a specialista na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci se prakticky zabýval právem poskytování dotací. Specializuje se rovněž na problematiku místních a účelových komunikací, ochrany spotřebitele, odškodňování za chybný výkon veřejné moci a další agendy. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

Základní info

Z obsahu semináře:
* Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o poskytnutí dotace.)
* Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace?
* Finanční kontrola
* Nevyplacení přiznané dotace nebo její části. (Zvláštní postup poskytovatele dotace a možná obrana proti němu.)
* Výzva poskytovatele k nápravnému opatření a výzva k vrácení dotace.
* Odnětí dotace poskytovatelem a možná obrana proti tomu.
* Porušení rozpočtové kázně. (Odvod a jeho proporcionalita. Penále. Obrana proti platebnímu výměru. Prominutí, posečkání, splátky.)
* Odpovědnost poskytovatele dotace za vadné poučení příjemce
* Obecné prostředky právní ochrany v České republice. (stručný přehled: kontrolní činnost, správní řízení, správní žaloby, ústavní stížnost.)

Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE

Vybraný termín:

5.11.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 388 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a osm ? Součet zapište číslicemi.