Problémové oblasti zákoníku práce

Kurzem Vás provede Mgr. Michal Vrajík - advokát specializovaný na pracovní právo. Od roku 2016 působí jako samostatný advokát. Dříve působil rovněž v předních českých kancelářích Randl Partners a Dvořák Hager & Partners. Je doporučovaným advokátem pro oblast pracovního práva mezinárodními asociacemi Chambers and Partners a Who’s Who Legal. Je členem Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, členem představenstva spolku CzELA, tedy české asociace advokátů specializujících se na pracovní právo a členem spolku EELA, tedy evropské asociace advokátů specializujících se na pracovní právo. Je spoluautorem řady odborných publikací a článků, dvou komentářů k zákoníku práce, učebnice pracovního práva a několika monografií.

Základní info

Konkrétní program je následující:
* Vznik pracovního poměru s důrazem na
- Obsah pracovní smlouvy
- Zkušební dobu
- Dobu určitou
* Změny pracovního poměru s důrazem na
- Převedení na jinou práci, specificky ze zdravotních důvodů
- Pracovní cesty
* Skončení pracovního poměru s důrazem na
- Jednotlivé důvody rozvázání pracovního poměru
- Doporučený praktický postup – jak se na rozvázání nachystat a na co nezapomenout
* Pracovní doba s důrazem na
- Její rozvrhování
- Její evidování
- Pravidla pro práci přesčas
- Doby odpočinku a jejich dodržování
* Překážky v práci s důrazem na
- Prokazování ze strany zaměstnance
- Postup v případě vyšetření, ošetření či doprovodu do zdravotnického zařízení
* Řešení případů, kdy zaměstnanec během překážek v práci pracuje (např. během dočasné pracovní neschopnosti)
* Dovolená s důrazem na
- Pravidla čerpání
- Dočerpání dovolené v daném roce a převádění do roku dalšího
- Čerpání ve svátek

Problémové oblasti zákoníku práce

Vybraný termín:

18.9.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 553 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a tři ? Součet zapište číslicemi.